Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Báo cáo tài chính
Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo về công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính để người học và xã hội giám sát đánh giá.
Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 1050 - 0.38 MB

  • Cam kết chất lượng đào tạo - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 968
  • Danh mục thiết bị - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 910
  • Biểu mẫu - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 952
  • Báo cáo tài chính - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 1050
  • Công văn - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 964


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: