Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Trang: [1] 2
Tên biểu mẫu
Ngày upload
Dung lượng
Download
M13. Đơn đề nghị học cùng lúc 2 CT
April 11, 2018, 4:26 pm
0.06 MB
M12. Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành 1 số môn học
April 11, 2018, 4:26 pm
0.03 MB
M11.Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT
April 11, 2018, 4:26 pm
0.03 MB
M10. Đơn đề nghị học lùi khóa
April 11, 2018, 4:25 pm
0.04 MB
M9. Đơn đề nghị chuyển trường
April 11, 2018, 4:25 pm
0.01 MB
M8. Đơn đề nghị chuyển đổi ngành học
April 11, 2018, 4:24 pm
0.01 MB
M7. Đơn đề nghị miễn, giảm môn học
April 11, 2018, 4:24 pm
0.01 MB
M6. Đơn đăng ký học lại
April 11, 2018, 4:24 pm
0.03 MB
M5. Đơn đề nghị xác nhận tốt nghiệp
April 11, 2018, 4:23 pm
0.03 MB
M4. Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi học kỳ
April 11, 2018, 4:22 pm
0.03 MB
M3. Đơn đề nghị trở lại học tập
April 11, 2018, 4:22 pm
0.03 MB
M2. Đơn đề nghị thôi học
April 11, 2018, 4:22 pm
0.01 MB
M1. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời
April 11, 2018, 4:21 pm
0.01 MB
Đơn xin chuyển điểm
September 22, 2016, 1:42 am
0.01 MB
Đơn xin học lại - lớp ghép
Fri-Feb-2013
0.04 MB
Đơn xin học lại - lớp riêng
Fri-Feb-2013
0.04 MB
Đơn xin xác nhận tốt nghiệp
Fri-Feb-2013
0.04 MB
Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp
Fri-Feb-2013
0.04 MB
Đơn xin phúc khảo học kỳ
Fri-Feb-2013
0.04 MB
Đơn xin trở lại học tập
Fri-Feb-2013
0.04 MB
 • Tkb : 16-220718 - Ngày:July 11, 2018, 11:59 am
 • Tkb : 09-150718 - Ngày:July 4, 2018, 7:07 am
 • Tkb : 02-080718 - Ngày:June 27, 2018, 8:28 am
 • Tkb : 2506-010718 - Ngày:June 20, 2018, 7:15 am
 • Tkb : 18-240618 - Ngày:June 13, 2018, 6:25 am
 • Tkb : 11-170618 - Ngày:June 6, 2018, 6:37 am
 • Tkb : 04-100618 - Ngày:May 30, 2018, 2:24 pm
 • Tkb : 2805-030618 - Ngày:May 23, 2018, 1:55 pm
 • Tkb : 21-270518 - Ngày:May 16, 2018, 6:58 am
 • Tkb : 14-200518 - Ngày:May 9, 2018, 7:02 am
 • LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am
 • D8H9B HL thi lan 1 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am
 • 17NQTP HL thi lan 1 ngay 07-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am
 • 17 TQ HL HK1 thi lan 2 ngay 09-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am
 • 17 CT1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am
 • 17 CH1A-D thi lai HK2 ngay 10-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am
 • 17 CĐ1AB thi lai HK2 ngay 11-8 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am
 • 16NQ1AB HL HK3 thi lai ngay 07-08-2018 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am
 • 15CĐ HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am
 • 13CK HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:10 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 18th of July 2018 - Lượt truy cập: