Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Quy chế tham quan nghỉ mát 2014

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

  - Thống nhất việc tổ chức tham quan học tập, nghỉ mát, du lịch cho GV-CB-NV trong trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của GV-CB-NV phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của nhà trường.

  - Làm cơ sở để nhà trường thực hiện công tác tài chính liên quan đến chế độ tham quan học tập- nghỉ mát - du lịch hàng năm.

Điều 2. Các tài liệu liên quan

- Quy chế “Chi tiêu nội bộ” Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quy chế “Quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể” Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 3. Đối tượng áp dụng

            Văn bản này áp dụng cho GV-CB-NV có tên trong bảng lương của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và có thời gian công tác tại trường từ 06 tháng trở lên.

 

CHƯƠNG II
CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
THAM QUAN HỌC TẬP - NGHỈ MÁT - DU LỊCH HÀNG NĂM

Điều 4. Nguồn tài chính

            Nguồn tài chính để thực hiện công tác tổ chức tham quan học tập - nghỉ mát - du lịch hình thành từ các nguồn sau:

1. Từ nguồn kinh phí đào tạo hàng năm theo quy định hiện hành.

2. Nguồn trích từ kết quả hoạt động đào tạo ngoài kế hoạch, sản xuất kinh doanh khác sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.

3. Các khoản thu khác theo quy định và pháp luật cho phép.

Điều 5. Các hình thức tổ chức tham quan, nghỉ mát, du lịch

            Căn cứ vào các nguồn hình thành, quỹ được sử dụng cho các hình thức tham quan - du lịch - nghỉ mát như sau:

1. Tham quan học tập các đơn vị trong ngành điện nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

2. Nghỉ mát - du lịch ngắn ngày trong nước

 

CHƯƠNG III
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

Điều 6. Tổ chức tham quan học tập

1. Điều kiện tổ chức: căn cứ nhu cầu cần thiết học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác, các đơn vị đăng ký bằng văn bản (theo mẫu) nội dung tham quan học tập hàng năm trong khoảng thời gian Quy chế có hiệu lực 2 tháng gởi phòng TCHC để trình BGH nhà trường xem xét. Thời gian tổ chức mỗi đợt không quá 03 ngày, không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của trường.

2. Tổ chức chuyến đi: Phòng TCHC tổng hợp nội dung đăng ký của các đơn vị, tham mưu cho BGH về những nội dung tham quan học tập theo đề xuất của các đơn vị và chọn một số đơn vị khoa/phòng phối hợp với Công đoàn cùng cấp chủ trì tổ chức một số chuyến đi trong năm. Đơn vị chủ trì chuyến đi viết kế hoạch chi tiết: mục tiêu chuyến đi, nêu rõ thời gian thực hiện, lập danh sách GV-CBNV tham gia, dự trù kinh phí (trước ngày đi 1 tháng) trình BGH. Trong thời hạn 07 ngày sau chuyến tham quan học tập, đơn vị chủ trì chuyến đi báo cáo bằng văn bản gởi cho phòng TCHC và BGH để đánh giá hiệu quả của chuyến tham quan học tập.

            GV-CB-NV đã đi tham quan học tập một lần trong năm, nếu đi lần thứ hai (ở khoa phòng mình hay ghép với khoa phòng khác) thì phải tự lo chi phí chổ ở.

3. Chi phí: nhà trường sẽ chi tiền ở (mức trung bình ở địa phương theo Quy chế Chi tiêu nội bộ), quà tặng cho đơn vị đến tham quan học tập (không quá 700.000đ/đơn vị) và đơn vị tổ chức tự thuê phương tiện đi lại theo dự trù được duyệt.

4. Hồ sơ thanh toán: kế hoạch tổ chức và dự trù kinh phí được BGH phê duyệt, danh sách GV-CNV có xác nhận của đơn vị chủ trì và BGH, hóa đơn tài chính hợp lệ theo kế hoạch đã được duyệt.

Ghi chú:

            Các khoa/phòng có số lượng GV-CB-NV ít có thể kết hợp với khoa/phòng khác để tổ chức phù hợp theo điều kiện của trường, số lượng GV-CB-NV tham gia chuyến đi ít nhất phải đủ 75% số chỗ ngồi trên mỗi loại xe mới tổ chức chuyến đi.

Điều 7. Tổ chức nghỉ mát – du lịch ngắn ngày trong nước

1. Đối tượng:

-  Đối với GV-CB-NV: hiện đang công tác, có tên trong bảng lương của trường và có thời gian công tác từ 06 tháng trở lên.

-  Người đi kèm: Vợ hoặc chồng và con GV-CB-NV.

2. Thời gian và địa điểm:

            Mỗi năm chỉ tổ chức tại một địa điểm và đi trong hai đợt đợt tùy theo số người đăng ký. Kết hợp với nghỉ hè để không ảnh hưởng đến công tác chung của nhà trường.

3. Trách nhiệm tổ chức:

            Do Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, thông báo cho GV-CB-NV đăng ký và phối hợp với các đơn vị thực hiện.

4. Chi phí:

Đối tượng

Xe

Tiền ăn + ở

GV-CB-NV

 

Xe trường thuê

Trường hỗ trợ: 1.500.000đ

Người đi kèm

Tự túc

Ghi chú:

-  Đối với GV-CB-NV không đi chỉ nhận được một phần tiền hỗ trợ là: 1.300.000đ,  không được cho hoặc nhường suất cho người khác.

- Trường hợp đặc biệt khác, phải có ý kiến của trưởng đơn vị, công đoàn trường và phê duyệt của BGH.

-  Mức tiền hỗ trợ 1.500.000đ/người áp dụng từ năm 2014, nhận tại địa điểm đến nghỉ mát – du lịch. Tùy điều kiện thực tế, Công đoàn có thể hỗ trợ thêm một phần chi phí tiền ở cho những người tham gia chuyến đi.

- Nếu chi phí cho đợt nghỉ mát nhiều hơn số tiền trường hỗ trợ thì cá nhân phải đóng góp thêm.

- Các chi phí vé tham quan và phát sinh, cá nhân tự chi trả.

- Chương trình nghỉ mát – du lịch sẽ được thông báo trước chuyến đi.

            Tùy theo tình hình tài chính của trường theo từng năm, lãnh đạo trường xem xét thống nhất với BCH Công đoàn cơ sở về việc hỗ trợ thêm tham quan-nghỉ mát cho GV-CNV và cán bộ về hưu.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Quy chế này được áp dụng trong Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày ký quyết định ban hành. Các quy định trước đây đã ban hành trái với nội dung của Quy chế này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc đề nghị các khoa, phòng phản ảnh cho Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở để được hướng dẫn hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Ngày: April 2, 2014, 7:06 am - Lượt xem: 7504

 • Mẫu 3 - Phiếu đề nghị thanh toán - Ngày:May 18, 2017, 10:15 am - Lượt xem: 205
 • Mẫu 2 - Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn - Ngày:May 18, 2017, 10:14 am - Lượt xem: 233
 • Mẫu 1- Phiếu trình giải quyết công việc - Ngày:May 18, 2017, 10:14 am - Lượt xem: 255
 • Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2017 - Ngày:March 20, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 434
 • LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 20/10 VÀ HỘI THI VĂN NGHỆ CNVCLĐ CHÀO MỪNG VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - Ngày:November 1, 2016, 8:04 pm - Lượt xem: 441
 • ẤM ÁP BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 - Ngày:January 25, 2016, 7:17 am - Lượt xem: 1458
 • Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 2015 - Ngày:June 8, 2015, 8:22 am - Lượt xem: 949
 • Hướng dẫn chấm điểm thi đua tổ công đoàn năm học 2014-2015 - Ngày:June 5, 2015, 6:33 am - Lượt xem: 825
 • Chủ tịch Công đoàn trường chúc mừng năm mới 2015 - Ngày:March 11, 2015, 9:40 am - Lượt xem: 909
 • Thông báo đấu thầu nhà xe - Ngày:April 2, 2014, 7:51 am - Lượt xem: 4764


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 20th of April 2018 - Lượt truy cập: