Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, GV-CNVC.

Ngày: Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 988

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

BCHCĐCS gồm 7 người, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra, và 4 Ủy viên BCH..
+  Có 4 Công đoàn bộ phận trực thuộc: Công đoàn Bộ phận liên khoa 1, Công đoàn Bộ phận liên khoa 2, Công đoàn Bộ phận liên phòng 1, Công đoàn Bộ phận liên phòng 1.
+ 14 tổ công đoàn thuộc các công đoàn bộ phận.
+ Tổng số CNVC-LĐ: 142, trong đó Đoàn viên CĐ: 140, nữ 39.
+ Trong nhiều năm qua, CĐCS luôn được công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc.

Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 1300
Trang: 1 [2]Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: