Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1260

Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh nghị quyết của Đảng, của tổ chức Đoàn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên sinh viên. Giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho sinh viên.

Ngày: Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 1367

Đoàn Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Công Nghiệp Trung Ương tại Tp. Hồ Chí Minh. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Đoàn trường ngày càng khẳng định sức trẻ và lòng nhiệt huyết thông qua các hoạt động góp phần quan trọng trong định hướng lý tưởng sống để nguồn nhân lực được đào tạo từ Trường không chỉ giỏi tay nghề mà còn khát vọng sống đẹp.

Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 1628
Trang: [1]Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 24th of March 2017 - Lượt truy cập:

Các sinh viên có họ tên theo file đính kèm đã xác minh chứng chỉ xong. Các bạn tới thư viện trường CĐ Điện lực nhận bằng TN.

Các sinh viên có họ tên theo file đính kèm đã xác minh chứng chỉ xong. Các bạn tới thư viện trường CĐ Điện lực nhận bằng TN.

Luyện thi nghe chứng chỉ A (December 23, 2015, 12:14 am)
Kết quả thi Tin học A ngày 09/11/14 (December 12, 2014, 5:38 am)
Kết quả thi Anh văn B ngày 17/12/14 (December 12, 2014, 5:37 am)