Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Mô hình đào tạo liên thông

Trong đó khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp lại được tách thành hai phần: kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành.
Để tạo điều kiện cho người học có thể chuyển đổi nghề nghiệp và liên thông giữa các ngành một cách dễ dàng và thuận lợi như học song bằng, học bằng hai… các khối kiến thức Giáo dục đại cương và Cơ sở ngành được cấu tạo giống nhau cho nhiều ngành trong trường.


Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 17586

 • THÔNG BÁO NHẬP HỌC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN NĂM 2021 - Ngày:August 3, 2021, 1:58 pm - Lượt xem: 507
 • Danh sách phân ngành khối Cao đẳng 2016 - Ngày:August 4, 2017, 3:01 pm - Lượt xem: 2256
 • Thông báo nhập học lớp liên thông từ TCCN lên đại học (SPKT) - Ngày:May 15, 2017, 3:56 pm - Lượt xem: 3222
 • Thông báo bế giảng Khối CĐ13, TCCN14, TCN14 và các khóa trước - Ngày:December 5, 2016, 1:50 am - Lượt xem: 4733
 • Lịch thi TN ĐH hệ VLVH liên kết ĐH Điện lực và Danh sách thi - Ngày:March 30, 2016, 1:03 am - Lượt xem: 6009
 • Theo chân Tuyển sinh _ Cần Thơ năm 2016 - Ngày:March 17, 2016, 4:19 am - Lượt xem: 3694
 • Tiến độ đào tạo - Ngày:March 19, 2015, 3:17 am - Lượt xem: 5842
 • Giới thiệu về các Hệ đào tạo năm 2013 - Ngày:June 11, 2013, 10:00 pm - Lượt xem: 19124
 • Mô hình đào tạo liên thông - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 17586
 • Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng - Ngày:Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 21104


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: