thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

T/b: Về việc gia hạn thời gian đấu thầu dịch vụ Căn tin tại khu KTX 07 tầng

Căn  cứ  thông  báo  số  872/TB-CĐĐLHCM  ngày  25  tháng  12  năm  2017  của Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh  về việc tổ chức đấu thầu khai thác Dịch vụ Căng tin tại khu KTX 07 tầng.

Vừa qua Nhà  trường  đã  tiến hành  cho  các  nhà  thầu  đăng  ký dự  thầu  từ ngày  25/12/2017 đến ngày 02/01/2018. Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu vào lúc 09  giờ 00 ngày 03/01/2018 chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Do chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự nên Nhà trường không tiến hành mở hồ sơ dự thầu vào lúc 09 giờ 30 ngày 03/01/2018 và gia hạn thêm thời gian đăng ký dự thầu như sau :

 • Gia hạn thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thầu khai thác Dịch vụ Căn tin từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018.
 • Hạn chót chót nộp hồ sơ dự thầu : 09 giờ 00 ngày 09/01/2018.
 • Mở hồ sơ dự thầu công khai : 09 giờ 30 ngày 09/01/2018 tại phòng họp nhà B.

Ngày: December 25, 2017, 3:54 pm - Lượt xem: 645 - 0.23 MB

 • Đào tạo kỹ năng giao tiếp và đàm phán khách hàng - Ngày:October 16, 2018, 6:05 pm - Lượt xem: 11
 • Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII - Ngày:October 12, 2018, 3:13 pm - Lượt xem: 30
 • Hội thao Ký túc xá năm học 2018 - 2019 - Ngày:October 10, 2018, 12:31 pm - Lượt xem: 50
 • Công trình thanh niên: Cải tạo Hệ thống điện Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc - Ngày:September 22, 2018, 11:26 am - Lượt xem: 85
 • Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2018 – 2019 - Ngày:August 13, 2018, 3:39 pm - Lượt xem: 222
 • Đào tạo cán bộ quản lý các cấp thuộc EVNSPC tại Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - Ngày:May 25, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 472
 • Đào tạo SCADA - Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Điện. - Ngày:May 9, 2018, 8:19 am - Lượt xem: 526
 • Lớp đào tạo đấu nối cáp ngầm 110KV của Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh - Ngày:May 8, 2018, 2:17 am - Lượt xem: 327
 • Một số hình ảnh kỳ thi nâng, giữ bậc năm 2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam - Ngày:April 17, 2018, 4:21 am - Lượt xem: 456
 • Kỳ thi nâng, giữ bậc năm 2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam - Ngày:April 16, 2018, 11:41 pm - Lượt xem: 421


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 17th of October 2018 - Lượt truy cập: