Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Kế hoạch Bồi huấn và thi nâng bậc CNKT, CNKD của các Đơn vị thuộc SPC năm 2017

Năm 2017 nhà trường đã tổ chức biên soạn lại chương trình đào tạo Bồi huấn và thi nâng bậc và đã xây dựng ngân hàng đề thi để phục vụ cho công tác đào tạo tại các Công ty Điện lực. Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh trân trọng gửi đến quý Công tyĐiện lực kế hoạch bồi huấn và thi nâng bậccông nhân kỹ thuật, công nhân kinh doanhnăm 2017 (đính kèm kế hoạch chi tiết).   

Thời gian và địa điểm đào tạo quý Công ty có thể thực hiện như sau:
- Đào tạo tại Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM: thực hiện theo công văn số 1095/CĐHCM-ĐTNC ngày 26 tháng 12 năm 2016.
- Đào tạo theo yêu cầu của quý Công ty: Công ty và nhà trường thảo luận thời gian và địa điểm đào tạo.

Ngày: January 13, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 291

 • ẤM ÁP BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2017 - Ngày:February 14, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 82
 • Kế hoạch Bồi huấn và thi nâng bậc CNKT, CNKD của các Đơn vị thuộc SPC năm 2017 - Ngày:January 13, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 291
 • Kế hoạch Bồi huấn và thi nâng bậc Công nhân Kỹ thuật, Công nhân Kinh doanh năm 2017 - Ngày:January 11, 2017, 7:36 am - Lượt xem: 244
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH 40 NĂM PHÁT TRIỂN - Ngày:December 1, 2016, 12:41 am - Lượt xem: 403
 • Thư cảm ơn - Ngày:November 24, 2016, 2:41 am - Lượt xem: 211
 • THƯ MỜI CỰU HSSV HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - Ngày:November 1, 2016, 2:22 am - Lượt xem: 787
 • Kế hoạch Đào tạo Cán bộ Quản lý Quản lý Năng lượng - Ngày:October 26, 2016, 6:22 am - Lượt xem: 406
 • Huấn luyện An toàn Điện - Ngày:October 4, 2016, 1:12 am - Lượt xem: 365
 • Chiêu sinh lớp Quản lý Năng lượng - Ngày:August 25, 2016, 12:25 pm - Lượt xem: 586
 • KẾT QUẢ NÂNG GIỮ BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT - ĐỢT 3/2016 - Ngày:July 4, 2016, 4:16 am - Lượt xem: 1674


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 24th of February 2017 - Lượt truy cập: