Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khóa đào tạo thi công sửa chữa điện nóng hotline theo hợp đồng giữa Tổng công ty Điện lực miền Nam và Liên danh SLTC-ELSON được tổ chức thực hiện tại Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Khóa đào tạo gồm 2 giai đoạn, nội dung giai đoạn 1 là đào tạo lý thuyết và thực hành 17 công tác khác nhau trên lưới điện trung thế 22kV khi không mang điện; giai đoạn 2 tập trung thực hành nhuần nhuyễn 17 công tác đã huấn luyện trên đường dây 22kV mang điện thực thụ.

Ngày: July 29, 2017, 10:28 am - Lượt xem: 579

Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã diễn ra tại hộ trường Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 7 năm 2017.

Ngày: July 28, 2017, 7:11 pm - Lượt xem: 269

Sáng ngày 17/7 2017 Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Chương trình Đào tạo quản trị doanh nghiệp cho Tổng Công ty phát điện 3 (Genco 3).

Ngày: July 18, 2017, 11:56 pm - Lượt xem: 235

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại phòng họp B08 của trường lúc 8h ngày 12 tháng 7 năm 2017.

Ngày: July 13, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 617

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiếp tục mang đến cho nguồn nhân lực của ngành Điện nói riêng và xã hội nói chung đội ngũ ngũ lao động được đào tạo chuyên sâu về thực hành, gắn với thực tiễn.

Ngày: July 12, 2017, 11:25 pm - Lượt xem: 275
  • Khai giảng Khóa đào tạo thi công sửa chữa điện nóng hotline - Ngày:July 10, 2017, 11:20 am - Lượt xem: 296
  • Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hệ thống Scada từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam - Ngày:June 22, 2017, 6:41 pm - Lượt xem: 370
  • Khóa đào tạo Cán bộ Quản trị nhân sự của EVN - Ngày:June 13, 2017, 11:23 am - Lượt xem: 292
  • Tiếp nhận tài trợ của Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Quân Phạm - Ngày:June 1, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 415
  • Gặp gỡ lãnh đạo nhà trường với sinh viên học sinh - Ngày:May 17, 2017, 10:49 am - Lượt xem: 302


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 18th of December 2017 - Lượt truy cập: