Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Thông tư 27: Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ngày: October 10, 2014, 8:57 am - Lượt xem: 26921

- Bảng tổng hợp đào tạo huấn luyện ATLĐ & VSLĐ do trường cao đẳng điện lực tp.hcm tổ chứ.

- Danh sách các đơn vị huấn luyện an toàn điện theo tt31

Ngày: June 6, 2014, 6:48 am - Lượt xem: 5217Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 23rd of May 2018 - Lượt truy cập: