Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Cùng chung những khó khăn của ngành điện Việt Nam những ngày đầu khởi nghiệp, đội ngũ 28 giáo viên, nhân viên từ Trường Kỹ Thuật Gia Định cùng đội ngũ cán bộ tiếp quản, đã tuyển sinh và khai giảng  khóa công nhân 77A trung cấp phát dẫn điện, nhiệt điện đầu tiên, đánh dấu sự hiện diện của ngôi trường Công nhân Kỹ thuật điện ( 1976) – Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay ( 2011).

Ngày: Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 13948

Ngày: October 28, 2016, 8:11 am - Lượt xem: 702

Năm 2009: 01 Bằng khen cấp Bộ: Nhà trường; 01 Bằng khen cấp Bộ: tập thể; 06 Bằng khen cấp Bộ: cá nhân; 02 Bằng khen EVN:Tập thể; 06 Bằng khen EVN: cá nhân

Năm 2010: 02 bằng khen cấp Bộ: Tập thể; 04 Bằng khen cấp Bộ: Cá nhân; 02 Bằng khen EVN: tập thể; 09 Bằng khen EVN: cá nhân

Năm 2011: 01 Bằng khen cấp Bộ: cá nhân; 03 Bằng khen EVN: Tập thể; 10 Bằng khen EVN: cá nhân

Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 1585

Năm 2009: 01 Bằng khen cấp Bộ: Nhà trường; 01 Bằng khen cấp Bộ: tập thể; 06 Bằng khen cấp Bộ: cá nhân; 02 Bằng khen EVN:Tập thể; 06 Bằng khen EVN: cá nhân

Năm 2010: 02 bằng khen cấp Bộ: Tập thể; 04 Bằng khen cấp Bộ: Cá nhân; 02 Bằng khen EVN: tập thể; 09 Bằng khen EVN: cá nhân

Năm 2011: 01 Bằng khen cấp Bộ: cá nhân; 03 Bằng khen EVN: Tập thể; 10 Bằng khen EVN: cá nhân

Ngày: Sun-Dec-2012 - Lượt xem: 7859

Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trong tổng số 42 trường trong Bộ Công nghiệp xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào cuối năm 2004.

Ngày: Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 17816Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập: