Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Sơ đồ tổ chức

Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trong tổng số 42 trường trong Bộ Công nghiệp xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào cuối năm 2004.


Ngày: Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 17816

  • Tầm nhìn và sứ mạng - Ngày:October 28, 2016, 8:11 am - Lượt xem: 703
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P2) - Ngày:Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 1585
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P1) - Ngày:Sun-Dec-2012 - Lượt xem: 7860
  • Sơ đồ tổ chức - Ngày:Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 17816


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập: