Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn

            “Phát triển Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh thành Trung tâm đào tạo tiên tiến, hiện đại nhất của ngành điện ở phía Nam, là trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng – Chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy”.Sứ mạng

            “Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện và xã hội

Ngày: October 28, 2016, 8:11 am - Lượt xem: 1953

  • Tầm nhìn và sứ mạng - Ngày:October 28, 2016, 8:11 am - Lượt xem: 1953
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P2) - Ngày:Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 2241
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P1) - Ngày:Sun-Dec-2012 - Lượt xem: 9140
  • Sơ đồ tổ chức - Ngày:Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 20324


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 24th of June 2018 - Lượt truy cập: