Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn
FORM gửi góp ý
Xin lỗi! Chỉ thành viên mới được sử dụng tính năng này!
Tiêu đề:
(*)
Nội dung:
   
   
   

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462
  • Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vnLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 4th of August 2015 - Lượt truy cập:

Thời gian đào tạo: từ 08/6/2015 đến 19/6/2015. Theo quyết định số 327/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 29/6/2015

Thời gian đào tạo: từ 18/5/2015 đến 09/6/2015. Theo quyết định số 326/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 29/6/2015

Thời gian đào tạo: từ 25/5/2015 đến 05/6/2015. Theo quyết định số 300/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 25/6/2015.