Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn
FORM gửi góp ý
Xin lỗi! Chỉ thành viên mới được sử dụng tính năng này!
Tiêu đề:
(*)
Nội dung:
   
   
   

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462
  • Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vnLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 30th of May 2016 - Lượt truy cập:

Thời gian đào tạo: từ 04/4/2016 đến 29/4/2016. Theo quyết định số 207/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 11/5/2016

Thời gian đào tạo: từ 04/4/2016 đến 15/4/2016. Theo quyết định số 196/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 05/5/2016

Thời gian đào tạo: từ 21/3/2016 đến 01/4/2016. Theo quyết định số 162/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 14/4/2016

Chiêu sinh lớp An toàn điện (March 17, 2016, 2:41 am)