Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn
FORM gửi góp ý
Xin lỗi! Chỉ thành viên mới được sử dụng tính năng này!
Tiêu đề:
(*)
Nội dung:
   
   
   

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462
  • Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vnLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 13th of October 2015 - Lượt truy cập:

Thời gian đào tạo: từ 08/6/2015 đến 21/8/2015. Theo quyết định số 454/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 31/8/2015

Thời gian đào tạo: từ 27/7/2015 đến 07/8/2015. Theo quyết định số 425/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 17/8/2015

Thời gian đào tạo: từ 06/7/2015 đến 17/7/2015. Theo quyết định số 423/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 14/8/2015