Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn
FORM gửi góp ý
Xin lỗi! Chỉ thành viên mới được sử dụng tính năng này!
Tiêu đề:
(*)
Nội dung:
   
   
   

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462
  • Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vnLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of April 2015 - Lượt truy cập:

Theo quyết định số 46/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 10/2/2015. Thời gian đào tạo: từ 26/1/2015 đến 02/2/2015

Theo quyết định số 33 /QĐ-CĐHCM-ĐTNC, ngày 02/2/2015. Thời gian đào tạo: từ 12/1/2015 đến 23/1/2015

Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động....

Nâng bậc kinh doanh đợt 3 (June 6, 2014, 6:47 am)
Nâng bậc kinh doanh đợt 2 (May 26, 2014, 2:36 am)