Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn
FORM gửi góp ý
Xin lỗi! Chỉ thành viên mới được sử dụng tính năng này!
Tiêu đề:
(*)
Nội dung:
   
   
   

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462
  • Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vnLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 23rd of May 2015 - Lượt truy cập:

 Thời gian đào tạo: từ 16/3/2015 đến 27/3/2015

Theo quyết định số 229/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 18/5/2015. Thời gian đào tạo: từ 13/4/2015 đến 24/4/2015

Theo quyết định số 220/QĐ-CĐHCM-ĐTNC ngày 13/5/2015. Thời gian đào tạo: - Lớp 1: từ 10/3/2015 đến 28/3/2015
                                  - Lớp 2: từ 31/3/2015 đến 18/4/2015

Nâng bậc kỹ thuật đợt 3 (June 6, 2014, 6:48 am)
Nâng bậc kinh doanh đợt 3 (June 6, 2014, 6:47 am)
Nâng bậc kinh doanh đợt 2 (May 26, 2014, 2:36 am)