Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 11, 2018, 7:36 am - Lượt xem: 119
 • Diem thi QLSCCT lop 17NQTP lan 1 - Ngày: June 11, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 54
 • Diem thi NLTT lop 15CE1A-E lan 2 - Ngày: June 11, 2018, 3:27 am - Lượt xem: 91
 • Diem thi QLSC lop 17SQ1C lan 1 - Ngày: June 1, 2018, 3:29 am - Lượt xem: 106
 • Ngày: June 22, 2018, 3:29 am - Lượt xem: 19
 • Diem thi an toan dien lop 15CE-HL lan2 - Ngày: June 22, 2018, 3:27 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16TH-HL lần2 - Ngày: June 19, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi máy điện lớp 17CE1A-D lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:14 am - Lượt xem: 157
 • Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 9
 • Ngày: June 20, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 14
 • Điểm thi lần 1 môn HTTTQL lớp 17CK1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CĐ_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:20 am - Lượt xem: 13


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 24th of June 2018 - Lượt truy cập: