Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 22, 2017, 2:30 pm - Lượt xem: 7
 • De cuong on tap mon BVRL lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:28 pm - Lượt xem: 22
 • De cuong on tap mon LD2 lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:27 pm - Lượt xem: 19
 • De cuong on tap mon VHHTD lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:24 pm - Lượt xem: 21

 • Ngày: September 20, 2017, 8:09 am - Lượt xem: 7
 • Điểm thi Kỹ Thuật Điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: September 12, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi KTĐ lớp 17NQTP lần1 - Ngày: September 5, 2017, 12:58 pm - Lượt xem: 64
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CE1A-E lần2 - Ngày: August 31, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 338
 • Ngày: September 21, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 1
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: September 21, 2017, 9:14 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16SH_HL-L1 - Ngày: September 20, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 20, 2017, 9:10 am - Lượt xem: 4
 • Ngày: September 15, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 8
 • Điểm thi lần 2 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 2 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:17 pm - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: September 8, 2017, 4:15 pm - Lượt xem: 23


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 23rd of September 2017 - Lượt truy cập: