Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 14, 2017, 3:38 am - Lượt xem: 54
 • Diem thi LD2-NMD1-VHHTD-QLSC-BVRL-NMD2-LD1 lan 1 - Ngày: November 7, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 662
 • Diem thi QLSCCT lop 15NQ-HL lan 2 - Ngày: November 7, 2017, 2:30 am - Lượt xem: 186
 • Diem qua trinh LD1-NMHTD-NMD lop 15CE-HL - Ngày: November 3, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 302

 • Ngày: November 7, 2017, 12:49 am - Lượt xem: 95
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE1A-E lần1 - Ngày: November 7, 2017, 12:48 am - Lượt xem: 206
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-Hl lần1 - Ngày: November 6, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH-HL lần1 - Ngày: November 6, 2017, 3:06 am - Lượt xem: 35
 • Ngày: November 17, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 4
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 4
 • Ngày: November 8, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 5
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM - ĐLCMĐCS lớp 16CH6A - Ngày: November 7, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH_HL - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 1 môn THKT lớp 15CK1A - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 27


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 17th of November 2017 - Lượt truy cập: