Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 15, 2018, 2:53 pm - Lượt xem: 48
 • Diem thi LD lop 17SQ1B lan 1 - Ngày: January 15, 2018, 2:51 pm - Lượt xem: 41
 • Diem thi BVRL lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: January 10, 2018, 1:37 pm - Lượt xem: 196
 • Diem thi NMD1 lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: January 10, 2018, 1:36 pm - Lượt xem: 157

 • Ngày: January 17, 2018, 3:26 pm - Lượt xem: 96
 • Điểm thi môn máy điện lớp 16CT1A lần2 - Ngày: January 12, 2018, 3:22 pm - Lượt xem: 31
 • Điểm thi máy điện lớp 17TQ1A lần1 - Ngày: January 11, 2018, 6:58 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi đo lường điện lớp 17TQ1A - Ngày: January 11, 2018, 6:56 am - Lượt xem: 39
 • Ngày: January 22, 2018, 1:15 pm - Lượt xem: 1
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 3
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 39
 • Ngày: January 17, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 55


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 22nd of January 2018 - Lượt truy cập: