Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

I.TỔNG QUAN

Khoa hệ thống điện là khoa chủ lực của Trường Cao Đẳng Điện Lực, khoa Hệ thống điện đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành điện. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của Khoa bao gồm: , 11 Thạc sỹ, tổng cộng 26

cán bộ giảng viên, kết hợp với một số chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực điện. Nhiệm vụ Khoa:

1.      Đào tạo chuyên ngành Hệ Thống Điện phục vụ nguồn nhân lực cho các tỉnh phía Nam từ bậc sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, bao gồm các hệ: chính quy, liên thông và vừa làm vừa học.

2.      Đào tạo nâng cao trong lĩnh vực Điện năng cho các Tổng công ty Điện lực và các Công Ty, Xí Nghiệp có nhu cầu nâng cao tay nghề.

3.      Tổ chức sát hạch và thi nâng bậc cho các Điện lực và các đơn vị bên ngoài có nhu cầu.

 Các tổ thuộc khoa:
- Tổ Cao Thế
- Tổ Trung Hạ Thế  
- Tổ Rơle

Văn phòng
Điện thoại
Website
Email
Trưởng khoa
: O.11 – 554 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12
: (84.8) 22155667
: http://www.hepc.edu.vn/khoa/ctkhoa/mk1.htm
: hethongdien27@yahoo.com.vn
: ThS.Lê Trí Thiện

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰIII. CÁC MÔN HỌC KHOA PHỤ TRÁCH


Ghi chú: SCN: Sơ cấp nghề; TCN: Trung cấp nghề, CĐ: Cao đẵng, ĐH: Đại học


IV. CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NÂNG CAO

Các chuyên đề đã thực hiện trong năm:


Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 4906
  • Giới thiệu - Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 4906
  • Chức năng - nhiệm vụ - Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 3535


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 17th of July 2018 - Lượt truy cập: