Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Download tai day

Ngày: March 6, 2017, 6:14 am - Lượt xem: 146
 • De cuong QLSC lop 14CE1A-H - Ngày: March 6, 2017, 6:15 am - Lượt xem: 274
 • De cuong NLTT lop 14CE1A-H - Ngày: March 6, 2017, 6:14 am - Lượt xem: 146
 • De cuong QLSCTHT lop 15NQ1A-C - Ngày: February 14, 2017, 7:31 am - Lượt xem: 209
 • De cuong PĐTBA lop 15NQ1A-D - Ngày: February 14, 2017, 7:30 am - Lượt xem: 162
 • De cuong on tap mon VHT lop 15NNQ1A-C - Ngày: January 17, 2017, 1:49 am - Lượt xem: 255
 • De cuong on tap mon BVRL lop 15NQ1A-C - Ngày: January 17, 2017, 1:49 am - Lượt xem: 176
 • De cuong on tap mon VHHTD lop 14CE1A-H - Ngày: October 13, 2016, 3:29 am - Lượt xem: 406
 • De cuong on tap mon BVRL lop 14CE1A-H - Ngày: October 13, 2016, 3:28 am - Lượt xem: 441
 • De cuong on tap mon LD2 lop 14CE1A-H - Ngày: October 13, 2016, 3:27 am - Lượt xem: 419
 • De cuong on tap TN mon LD lop 14NQ1B-E - Ngày: October 10, 2016, 2:58 am - Lượt xem: 336
 • De cuong on tap TN mon QLSCTHT lop 14NQ1B-E - Ngày: October 7, 2016, 3:28 am - Lượt xem: 353
 • De cuong on tap TN mon LD lop 14TH1A-G - Ngày: August 23, 2016, 12:37 am - Lượt xem: 530
 • De cuong on thi mon KCĐ lop 15NQ1A-D - Ngày: August 16, 2016, 6:30 am - Lượt xem: 302
 • De cuong on thi KTLĐ lop 15NQ1A-D - Ngày: August 16, 2016, 6:30 am - Lượt xem: 327
 • De cuong on thi mon NMĐ lop 15NQ1A-D - Ngày: August 16, 2016, 6:29 am - Lượt xem: 291
 • De cuong QLSCCT lop 14NQ1B-E - Ngày: June 21, 2016, 2:37 am - Lượt xem: 491
 • De cuong mon KTCA lop 14NQ1B-E - Ngày: June 21, 2016, 2:36 am - Lượt xem: 361
 • De cuong on LD2-QLSC lop 14TH1A-G - Ngày: May 18, 2016, 7:58 am - Lượt xem: 450
 • De cuong BVRL2 lop 14TH1A-G - Ngày: May 10, 2016, 1:45 am - Lượt xem: 406
 • De cuong NMD2 lop 14TH1A-G - Ngày: May 10, 2016, 1:17 am - Lượt xem: 473
 • De cuong KTCA lop 14TH1A-G - Ngày: May 10, 2016, 1:17 am - Lượt xem: 277
 • De cuong KCD lop 15TH1A-D - Ngày: May 10, 2016, 1:14 am - Lượt xem: 246
 • De cuong mon CDQD lop 14CE1A-H - Ngày: April 27, 2016, 2:53 am - Lượt xem: 474
 • De cuong mon LD1 lop 14CE1A-H - Ngày: April 25, 2016, 1:18 am - Lượt xem: 446
 • De cuong mon NMD lop 14CE1A-H - Ngày: April 8, 2016, 6:31 am - Lượt xem: 498
 • De cuong TN mon LD lop 13CE1A-H - Ngày: April 8, 2016, 6:29 am - Lượt xem: 690
 • De cuong QLVHTBA110kV2 - Ngày: April 1, 2016, 7:53 am - Lượt xem: 384
 • De cuong QLVHTBA110kV1 - Ngày: April 1, 2016, 7:52 am - Lượt xem: 343
 • De cuong QLVHHTPPD1 lop 14NQ1B-E - Ngày: April 1, 2016, 7:51 am - Lượt xem: 410
 • De cuong BVRL lop 14NQ1B-E - Ngày: April 1, 2016, 7:49 am - Lượt xem: 346
 • Đề cương NMD1-BVRL1-LD1 lớp 14TH1A-G - Ngày: December 15, 2015, 12:28 am - Lượt xem: 662
 • Đề cương môn BVRL&TĐH lớp 13CE1A-H - Ngày: October 8, 2015, 11:54 pm - Lượt xem: 727
 • Đề cương môn KTCA lớp 13CE1A-H - Ngày: October 8, 2015, 11:53 pm - Lượt xem: 582
 • Đề cương môn VHHTĐ lớp 13CE1A-H - Ngày: October 8, 2015, 11:53 pm - Lượt xem: 599
 • Đề cương môn LD2 lớp 13CE1A-H - Ngày: October 8, 2015, 11:52 pm - Lượt xem: 628
 • Đề cương TN môn LĐ -QLSCTHT lớp 13NH1A-E - Ngày: September 22, 2015, 1:20 am - Lượt xem: 771
 • Đề cương LĐ ,PĐNMĐ, KCĐ lớp 14NQ1B-E - Ngày: September 17, 2015, 6:08 am - Lượt xem: 601
 • Đề cương TN môn LĐ lớp 13TH1A-H - Ngày: August 21, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 743
 • Đề cương TN môn LĐ lớp 12CH1A-G - Ngày: August 3, 2015, 1:25 am - Lượt xem: 808
 • Đề cương TN môn LD lớp 14TH6B-D - Ngày: June 17, 2015, 8:04 am - Lượt xem: 586


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 26th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.