thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Download here

Ngày: September 1, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 589
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NMĐ LỚP 17CH1A-D - Ngày: October 23, 2018, 1:27 pm - Lượt xem: 240
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VHHTĐ LỚP 16CE1A-D - Ngày: October 11, 2018, 1:17 pm - Lượt xem: 204
 • DE CUONG MON LD2 LOP 16CE1A-D - Ngày: October 8, 2018, 9:50 am - Lượt xem: 237
 • DE CUONG MON BVRL LOP 17CH1A-D - Ngày: October 3, 2018, 9:06 am - Lượt xem: 261
 • DE CUONG BVRL LOP 16CE1A-D - Ngày: October 3, 2018, 9:05 am - Lượt xem: 240
 • DE CUONG MON VHT LOP 17TQ1A - Ngày: October 3, 2018, 9:04 am - Lượt xem: 96
 • De cuong TN mon LĐ lop 16NQ1A-B - Ngày: August 28, 2018, 3:18 pm - Lượt xem: 167
 • De cuong on TN mon QLSCLDTHT lop 16NQ1A-B - Ngày: August 28, 2018, 8:37 am - Lượt xem: 132
 • De cuong on TN mon LD lop 16TH1A-B - Ngày: August 28, 2018, 8:24 am - Lượt xem: 128
 • De cuong mon LD lop 17CH1A-D - Ngày: May 9, 2018, 4:12 am - Lượt xem: 353
 • De cuong mon QLSCPPD2 lop 17NQTP - Ngày: May 2, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 223
 • De cuong mon VHHTD lop 16TH1A-B - Ngày: April 19, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 225
 • De cuong mon LD2 lop 16TH1A-B - Ngày: April 19, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 239
 • De cuong on tap NMD2 lop 16TH1A-B - Ngày: April 11, 2018, 2:52 pm - Lượt xem: 245
 • De cuong on tap mon QLSC lop 16TH1A-B - Ngày: April 11, 2018, 2:51 pm - Lượt xem: 218
 • De cuong mon QLSC lop 15CE1A-E - Ngày: April 11, 2018, 2:49 pm - Lượt xem: 277
 • De cuong mon NLTT lop 15CE1A-E - Ngày: April 11, 2018, 2:48 pm - Lượt xem: 287
 • De cuong mon QLSCCT lop 16NQ1A-B - Ngày: April 4, 2018, 2:24 pm - Lượt xem: 213
 • De cuong mon LD1 lop 16CE1A-D - Ngày: March 28, 2018, 1:41 pm - Lượt xem: 356
 • De cuong mon hoc NMHTD lop 16CE1A-D - Ngày: March 26, 2018, 3:25 pm - Lượt xem: 289
 • De cuong mon hoc NMD lop 16CE1A-D - Ngày: March 26, 2018, 3:24 pm - Lượt xem: 294
 • De cuong QLSCTHT lop 16NQ1A-B - Ngày: December 25, 2017, 1:37 pm - Lượt xem: 382
 • De cuong VHT lop 16NQ1A-B - Ngày: December 21, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 316
 • De cuong on tap mon BVRL lop 16NQ1A-B - Ngày: December 8, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 343
 • De cuong on tap mon PDTBA lop 16NQ1A-B - Ngày: December 8, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 335
 • De cuong on tap mon NMD1 lop 16TH1A-B - Ngày: December 8, 2017, 10:07 am - Lượt xem: 336
 • De cuong on tap mon LD1-BVRL lop 16TH1A-B - Ngày: December 8, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 357
 • De cuong on tap mon NMD&TBA lop 15CE-HL - Ngày: October 12, 2017, 1:14 pm - Lượt xem: 470
 • De cuong on tap mon NMD lop 16TH2A - Ngày: September 22, 2017, 2:30 pm - Lượt xem: 455
 • De cuong on tap mon BVRL lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:28 pm - Lượt xem: 668
 • De cuong on tap mon LD2 lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:27 pm - Lượt xem: 697
 • De cuong on tap mon VHHTD lop 15CE1A-E - Ngày: September 22, 2017, 2:24 pm - Lượt xem: 584
 • De cuong tot nghiep mon LD lop 15TH1A-D - Ngày: September 6, 2017, 9:23 am - Lượt xem: 489
 • De cuong tot nghiep mon LD lop 15NQ1A-D - Ngày: September 1, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 589
 • De cuong tot nghiep mon QLSCTHT lop 15NQ1A-D - Ngày: September 1, 2017, 9:40 am - Lượt xem: 566
 • De cuong LD lop 16NQ1A-B - Ngày: July 18, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 525
 • De cuong NMD lop 16NQ1A-B - Ngày: July 18, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 442
 • De cuong KCD lop 16NQ1A-B - Ngày: July 18, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 449
 • De cuong thuc tap khoi TCN - Ngày: June 16, 2017, 3:13 am - Lượt xem: 549
 • De cuong thuc tap khoi CDCQ-TCCN - Ngày: June 16, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 608


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 11th of December 2018 - Lượt truy cập: