Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Download tai day
Han chot nhan phuc khoa den het ngay 22/3/2017

Ngày: March 16, 2017, 2:01 am - Lượt xem: 512
  • Diem thi LD1 lop 15CE1A-E lan 1 - Ngày: May 24, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 318
  • Diem thi LDHT lop 16SH1B lan 2 - Ngày: May 23, 2017, 7:29 am - Lượt xem: 60
  • Diem thi NMHTD lop 15CE1A-E lan 1 - Ngày: May 23, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 448
  • Diem thi NMD lop 15CE1A-E lan 1 - Ngày: May 23, 2017, 7:26 am - Lượt xem: 411
  • Diem thi CDQD lop 15CH2A lan 1 - Ngày: May 16, 2017, 2:46 pm - Lượt xem: 144
  • Diem thi LD lop 15CH2A lan 1 - Ngày: May 16, 2017, 2:45 pm - Lượt xem: 114
  • Diem thi NMD lop 15CH2A lan 1 - Ngày: May 16, 2017, 2:44 pm - Lượt xem: 105
  • Diem thi QLSC lop 14CE1A-H lan 1 - Ngày: May 16, 2017, 2:43 pm - Lượt xem: 189
  • Diem thi NLTT lop 14CE1A-H lan 1 - Ngày: May 16, 2017, 2:42 pm - Lượt xem: 149
  • Diem thi LD2 lop 14CH-HL lan 2 - Ngày: May 4, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 228
  • Diem thi BVRL lop 15NQ1D lan 2 - Ngày: May 4, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 169
  • Diem thi QLSCTHT lop 15NQ1D lan 2 - Ngày: May 4, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 179
  • Diem thi PDTBA lop 15NQ1D lan 2 - Ngày: May 4, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 90
  • Diem thi VHT lop 15NQ1D lan 2 - Ngày: May 4, 2017, 3:42 pm - Lượt xem: 88
  • Danh sach thi LD2 lop 14CH-HL lan 2 - Ngày: April 25, 2017, 7:17 am - Lượt xem: 193
  • Diem thi NMD2 lop 14TH1G-HL lan 2 - Ngày: April 25, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 122
  • Diem thi LD2 lop 14TH1G-HL lan 2 - Ngày: April 25, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 91
  • Diem thi VHT lop 15NQ1D lan 1 - Ngày: April 21, 2017, 1:02 am - Lượt xem: 137
  • Diem thi PDTBA lop 15NQ1D lan 1 - Ngày: April 21, 2017, 1:01 am - Lượt xem: 107
  • Diem thi BVRL lop 15NQ1D lan 1 - Ngày: April 21, 2017, 1:00 am - Lượt xem: 101
  • Diem thi QLSCTHT lop 15NQ1D lan 1 - Ngày: April 21, 2017, 12:59 am - Lượt xem: 104
  • Diem thi VHT lop 15NQ1A-C lan 2 - Ngày: April 12, 2017, 8:31 am - Lượt xem: 227
  • Diem thi PDTBA lop 15NQ1A-C lan 2 - Ngày: April 12, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 195
  • Diem thi QLSCTHT lop 15NQ1A-C lan 2 - Ngày: April 12, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 217
  • Diem thi BVRL lop 15NQ1A-C lan 2 - Ngày: April 12, 2017, 8:27 am - Lượt xem: 125
  • Diem thi LD2 lop 14CH-HL lan 1 - Ngày: April 12, 2017, 6:37 am - Lượt xem: 252
  • Diem thi VHHTD lop 14CH-HL lan 1 - Ngày: April 12, 2017, 6:36 am - Lượt xem: 148
  • Diem thi BVRL lop 14CH-HL lan 1 - Ngày: April 12, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 182
  • Diem thi NMD2 lop 14TH1G-HL lan 1 - Ngày: March 31, 2017, 7:25 am - Lượt xem: 243
  • Diem thi LD2 lop 14TH1G-HL lan 1 - Ngày: March 31, 2017, 7:24 am - Lượt xem: 248
  • Ket qua phuc khao lop 15TH1A-C va 15NQ1A-C - Ngày: March 24, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 375
  • Diem thi LD1 lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 245
  • Diem thi NMD1 lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:50 am - Lượt xem: 166
  • Diem thi BVRL lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 78
  • Diem thi LDHT lop 16SH1B lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:11 am - Lượt xem: 249
  • Diem thi VHHTD lop 14CT1A lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:08 am - Lượt xem: 135
  • Diem thi NMD1 lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:06 am - Lượt xem: 237
  • Diem thi LD1 lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:05 am - Lượt xem: 238
  • Diem thi BVRL lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 259
  • Diem thi QLSCTHT lop 15NQ1A-C lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:01 am - Lượt xem: 512


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of May 2017 - Lượt truy cập: