Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Download tai day
han chot nhan phuc khao den het ngay 22/3/2017

Ngày: March 16, 2017, 2:08 am - Lượt xem: 54
 • Ket qua phuc khao lop 15TH1A-C va 15NQ1A-C - Ngày: March 24, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 99
 • Diem thi LD1 lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 121
 • Diem thi NMD1 lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:50 am - Lượt xem: 91
 • Diem thi BVRL lop 15TH1D lan 2 - Ngày: March 24, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 27
 • Diem thi LDHT lop 16SH1B lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:11 am - Lượt xem: 149
 • Diem thi VHHTD lop 14CT1A lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:08 am - Lượt xem: 54
 • Diem thi NMD1 lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:06 am - Lượt xem: 162
 • Diem thi LD1 lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:05 am - Lượt xem: 179
 • Diem thi BVRL lop 15TH1A-C lan 2 - Ngày: March 16, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 213
 • Diem thi QLSCTHT lop 15NQ1A-C lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 2:01 am - Lượt xem: 442
 • Diem thi PDTBA lop 15NQ1A-C lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 1:59 am - Lượt xem: 358
 • Diem thi BVRL lop 15NQ1A-C lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 275
 • Diem thi VHT lop 15NQ1A-C lan 1 - Ngày: March 16, 2017, 1:57 am - Lượt xem: 287
 • Diem thi LD1 lop 15TH1D lan 1 - Ngày: February 15, 2017, 6:39 am - Lượt xem: 436
 • Diem thi NMD1 lop 15TH1D lan 1 - Ngày: February 15, 2017, 6:38 am - Lượt xem: 197
 • Diem thi BVRL lop 15TH1D lan 1 - Ngày: February 15, 2017, 6:38 am - Lượt xem: 249
 • Diem thi KCD lop 15TH-HL lan 2 - Ngày: February 14, 2017, 7:10 am - Lượt xem: 108
 • Diem thi LD2 lop 14TH-HL lan 2 - Ngày: February 14, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 105
 • Diem thi NMD2 lop 14TH-HL lan 2 - Ngày: February 14, 2017, 7:02 am - Lượt xem: 107
 • Diem thi QLSC lop 14TH-HL lan 2 - Ngày: February 14, 2017, 7:01 am - Lượt xem: 68
 • Diem thi QLSCCT lop 14NQ-HL lan 2 - Ngày: February 14, 2017, 6:57 am - Lượt xem: 97
 • Ket qua phuc khao lop 14CE1A-H lan 2 HK5 - Ngày: January 11, 2017, 3:25 am - Lượt xem: 399
 • Diem thi BVRL lop 15TH1A-C lan 1 - Ngày: January 10, 2017, 6:37 am - Lượt xem: 414
 • Diem thi NMD1 lop 15TH1A-C lan 1 - Ngày: January 10, 2017, 6:36 am - Lượt xem: 279
 • Diem thi LD1 lop 15TH1A-C lan 1 - Ngày: January 10, 2017, 6:35 am - Lượt xem: 301
 • Diem thi NMD lop 15NQ-HL lan 1 - Ngày: January 3, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 219
 • Diem thi LD lop 15NQ-HL lan 1 - Ngày: January 3, 2017, 8:12 am - Lượt xem: 168
 • Diem thi QLSCCT lop 14NQ-HL lan 1 - Ngày: January 3, 2017, 8:01 am - Lượt xem: 226
 • Diem thi LD2 lop 14CE1A-H lan 2 - Ngày: January 3, 2017, 7:35 am - Lượt xem: 426
 • Diem thi BVRL lop 14CE1A-H lan 2 - Ngày: December 29, 2016, 7:08 am - Lượt xem: 628
 • Diem thi VHHTD lop 14CE1A-H lan 2 - Ngày: December 29, 2016, 7:07 am - Lượt xem: 279
 • Diem thi CDQD lop 14CH-HL lan 2 - Ngày: December 27, 2016, 1:54 am - Lượt xem: 214
 • Diem thi NMD lop 14CH-HL lan 2 - Ngày: December 27, 2016, 1:54 am - Lượt xem: 162
 • Diem thi LD1 lop 14CH-HL lan 2 - Ngày: December 27, 2016, 1:53 am - Lượt xem: 328
 • Diem thi KCD lop 15TH-HL lan 1 - Ngày: December 20, 2016, 2:01 am - Lượt xem: 339
 • Diem thi QLSC lop 14TH-HL lan 1 - Ngày: December 20, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 320
 • Diem thi BVRL2 lop 14TH-HL lan 1 - Ngày: December 20, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 182
 • Diem thi NMD2 lop 14th-hl lan 1 - Ngày: December 20, 2016, 1:57 am - Lượt xem: 172
 • Diem thi LD2 lop 14TH-HL lan 1 - Ngày: December 20, 2016, 1:56 am - Lượt xem: 250
 • Diem qua trinh BVRL2 lop 14TH-HL - Ngày: December 13, 2016, 3:09 am - Lượt xem: 281


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.