thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Download here

Ngày: July 3, 2018, 6:49 am - Lượt xem: 239
 • ĐIỂM THI QLSC LỚP 16TH-HL LẦN 2 - Ngày: November 9, 2018, 1:40 pm - Lượt xem: 126
 • ĐIỂM THI BVRL-VHHTĐ LỚP 16CE1A-D LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:52 pm - Lượt xem: 772
 • ĐIỂM THI LĐ2 LỚP 16CE1A-D LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:49 pm - Lượt xem: 469
 • ĐIỂM THI NMHTĐ LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:43 pm - Lượt xem: 192
 • ĐIỂM THI NMD LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:42 pm - Lượt xem: 190
 • ĐIỂM THI LD1 LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:41 pm - Lượt xem: 274
 • ĐIỂM THI NMD2 LỚP 16TH6A LẦN 1 - Ngày: November 2, 2018, 2:39 pm - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM THI VHT LỚP 17TQ1A LAN 1 - Ngày: October 17, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 167
 • ĐIỂM THI LD2 LỚP 16TH6A LAN 1 - Ngày: October 17, 2018, 2:17 pm - Lượt xem: 130
 • ĐIỂM THI QLSCCT LỚP 16NQ-HL LAN 1 - Ngày: October 12, 2018, 1:27 pm - Lượt xem: 136
 • ĐIỂM THI KTLĐ LỚP 16NQ-HL LAN 1 - Ngày: October 12, 2018, 1:26 pm - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM THI PĐNMĐ-VHHTĐ LỚP 17CH6A LAN 2 - Ngày: October 12, 2018, 1:24 pm - Lượt xem: 75
 • DIEM THI VHT LOP 17CH6A LAN 1 - Ngày: October 3, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 95
 • DIEM THI QLSC LOP 17CH6A LAN 1 - Ngày: October 3, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 70
 • DIEM THI VHHTD LOP 17CH6A LAN 1 - Ngày: October 3, 2018, 9:00 am - Lượt xem: 61
 • Diem qua trinh+Diem thi mon LD2 lop 16TH-HL lan 1 - Ngày: September 11, 2018, 3:32 am - Lượt xem: 272
 • Diem thi+Diem qua trinh lop 16TH-HL mon QLSC-BVRL-NMD2-TNRL - Ngày: September 11, 2018, 1:26 am - Lượt xem: 191
 • KET QUA PHUC KHAO MON LD THI LAI LOP 17CH1A-D - Ngày: September 7, 2018, 9:33 am - Lượt xem: 351
 • Diem thi LD lop 17TQ1A lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:46 am - Lượt xem: 196
 • Diem thi QLSCTHT lop 17TQ1A lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:45 am - Lượt xem: 111
 • Diem thi NMD lop 17TQ1A lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:43 am - Lượt xem: 95
 • Diem thi VHHTD lop 16TH1A-B lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:41 am - Lượt xem: 119
 • Diem thi QLSC lop 16TH1A-B lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:40 am - Lượt xem: 107
 • Diem thi NMD2 lop 16TH1A-B lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:39 am - Lượt xem: 125
 • Diem thi LD2 lop 16TH1A-B lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 112
 • Diem thi LD lop 17CH1A-D lan 2 - Ngày: August 22, 2018, 8:36 am - Lượt xem: 245
 • Diem thi QLSCTHT lop 16NQ-HL lan 2 - Ngày: August 14, 2018, 2:35 pm - Lượt xem: 198
 • Diem thi PDTBA lop 16NQ-HL lan 2 - Ngày: August 14, 2018, 2:34 pm - Lượt xem: 128
 • Diem thi VHT lop 16NQ-HL lan 2 - Ngày: August 14, 2018, 2:33 pm - Lượt xem: 109
 • Diem thi QLSCCT lop 16NQ1A-B lan 2 - Ngày: August 14, 2018, 2:32 pm - Lượt xem: 135
 • Diem thi QLSC lop 17TQ1A lan 1 - Ngày: July 17, 2018, 11:52 am - Lượt xem: 310
 • Diem thi NMD lop 17TQ1A lan 1 - Ngày: July 17, 2018, 11:52 am - Lượt xem: 154
 • Diem thi LD lop 17TQ1A lan 1 - Ngày: July 17, 2018, 11:51 am - Lượt xem: 194
 • Diem thi VHHTĐ lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: July 3, 2018, 6:52 am - Lượt xem: 340
 • Diem thi QLSC lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: July 3, 2018, 6:51 am - Lượt xem: 190
 • Diem thi NMD2 lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: July 3, 2018, 6:50 am - Lượt xem: 212
 • Diem thi LD2 lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày: July 3, 2018, 6:49 am - Lượt xem: 239
 • Diem thi LD lop 17CH1A-D lan 1 - Ngày: July 3, 2018, 6:47 am - Lượt xem: 363
 • Diem thi NMD lop 17NQTP lan 2 - Ngày: June 25, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 171
 • Diem thi PDTBA lop 16NQ-HL lan 1 - Ngày: June 25, 2018, 3:18 am - Lượt xem: 228


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 11th of December 2018 - Lượt truy cập: