thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Download here

Ngày: January 25, 2019, 2:28 pm - Lượt xem: 320
 • DIEM THI QLSCCT LOP 17TQ-HL LAN 1 - Ngày: October 7, 2019, 10:19 am - Lượt xem: 45
 • DIEM THI QLSCTHT LOP 17TQ-HL LAN 1 - Ngày: October 7, 2019, 10:18 am - Lượt xem: 13
 • DIEM THI LD LOP 17CH-HL LAN 1 - Ngày: October 7, 2019, 10:17 am - Lượt xem: 34
 • DIEM THI NLTT LOP 17CH-HL LAN 1 - Ngày: October 7, 2019, 10:15 am - Lượt xem: 26
 • DIEM THI VHHTD LOP 17CH-HL LAN 1 - Ngày: October 7, 2019, 10:15 am - Lượt xem: 41
 • BẢNG ĐIỂM VHT LỚP 17CH1A-D LẦN 1 - Ngày: September 23, 2019, 2:47 pm - Lượt xem: 145
 • ĐIỂM THI LĐ LỚP 18CH1A-D LẦN 2 - Ngày: September 9, 2019, 2:17 pm - Lượt xem: 147
 • ĐIỂM THI LĐ LỚP 16CH-HL LẦN 2 - Ngày: September 9, 2019, 2:16 pm - Lượt xem: 112
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 17CT1A LẦN 2 - Ngày: September 9, 2019, 2:15 pm - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI BVRL LỚP 17CH-HL LẦN 2 - Ngày: September 9, 2019, 2:14 pm - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM THI NLTT LỚP 16CE1A-D LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:05 am - Lượt xem: 451
 • ĐIỂM THI SCADA LỚP 16CE1A-D LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:04 am - Lượt xem: 632
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 17CH1A-D LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:04 am - Lượt xem: 257
 • ĐIỂM THI LĐ LỚP 18CH1A-D LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:03 am - Lượt xem: 225
 • ĐIỂM THI LĐ 1,2 LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:03 am - Lượt xem: 162
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:02 am - Lượt xem: 113
 • ĐIỂM THI BVRL LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: July 23, 2019, 11:01 am - Lượt xem: 129
 • ĐIỂM THI QLSC LỚP 18TQ1A LẦN 1 - Ngày: July 16, 2019, 9:12 am - Lượt xem: 198
 • ĐIỂM THI NMĐ LỚP 18TQ1A LẦN 1 - Ngày: July 16, 2019, 9:12 am - Lượt xem: 123
 • ĐIỂM THI LĐ LỚP 18TQ1A LẦN 1 - Ngày: July 16, 2019, 9:11 am - Lượt xem: 122
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 17CT1A - Ngày: July 10, 2019, 9:01 am - Lượt xem: 113
 • ĐIỂM THI NMĐ LỚP 17CH-HL LẦN 1 - Ngày: July 4, 2019, 2:08 pm - Lượt xem: 137
 • ĐIỂM THI QLSC LOP 17CH-HL LẦN 1 - Ngày: July 4, 2019, 2:08 pm - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM THI BVRL LỚP 17CH-HL LẦN 1 - Ngày: July 4, 2019, 2:07 pm - Lượt xem: 176
 • ĐIỂM THI NLTT-CCĐ LỚP 17CH6A LẦN 1 - Ngày: February 22, 2019, 9:46 am - Lượt xem: 461
 • Điểm thi LĐ lớp 17CH-HL lần 2 - Ngày: January 29, 2019, 8:07 am - Lượt xem: 493
 • Điểm thi QLSC lớp 17CH1A-D lần 2 - Ngày: January 28, 2019, 9:06 am - Lượt xem: 404
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 16CT1A lần 1 - Ngày: January 25, 2019, 2:28 pm - Lượt xem: 320
 • Điểm thi PĐNMĐ lớp 17CH1A-D lần 2 - Ngày: January 23, 2019, 1:22 pm - Lượt xem: 359
 • Điểm thi BVRL lớp 17CH1A-D lần 2 - Ngày: January 18, 2019, 8:51 am - Lượt xem: 483
 • ĐIỂM THI QLSCCT-QLSCTHT-PDTBA-LĐ-BVRL-NMĐ-VHT LỚP 16NQ-HL LẦN 1 - Ngày: January 11, 2019, 3:09 pm - Lượt xem: 420
 • ĐIỂM THI NLTT-QLSCTHT LỚP 16CE-HL LẦN 1 - Ngày: January 11, 2019, 3:05 pm - Lượt xem: 394
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 16TH-HL LAN 1 - Ngày: January 11, 2019, 3:03 pm - Lượt xem: 276
 • ĐIỂM THI VHT LỚP 17TQ1A LẦN 2 - Ngày: December 26, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 414
 • ĐIỂM THI LĐ LỚP 17CH-HL LẦN 1 - Ngày: December 26, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 350
 • ĐIỂM THI VHHTĐ LỚP 16TH6A LẦN 1 - Ngày: December 18, 2018, 2:38 pm - Lượt xem: 282
 • ĐIỂM THI QLSCTHT LỚP 16TH6A LẦN 1 - Ngày: December 18, 2018, 2:37 pm - Lượt xem: 260
 • ĐIỂM THI NMHTĐ LỚP 16CE-HL LẦN 2 - Ngày: December 18, 2018, 2:34 pm - Lượt xem: 280
 • ĐIỂM THI NMĐ LỚP 16CE-HL LẦN 2 - Ngày: December 18, 2018, 2:33 pm - Lượt xem: 286
 • ĐIỂM THI LD1 LỚP 16CE-HL LẦN 2 - Ngày: December 18, 2018, 2:32 pm - Lượt xem: 382


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 21st of October 2019 - Lượt truy cập: