thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 19, 2020, 4:17 pm - Lượt xem: 78 - 0.53 MB
 • Điểm thi LĐ lớp 19CH1A-B lần 2 - Ngày: October 13, 2020, 11:28 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH-HL lần hai ngày 23/09/2020 - Ngày: October 2, 2020, 2:41 pm - Lượt xem: 64
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần hai ngày 21/09/2020 - Ngày: October 2, 2020, 2:39 pm - Lượt xem: 38
 • Điểm thi LĐ lớp 19CH1A-B lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:39 pm - Lượt xem: 96
 • Điểm thi LĐ lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:38 pm - Lượt xem: 52
 • Điểm thi NMĐ lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:36 pm - Lượt xem: 29
 • Điểm thi QLSC lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:35 pm - Lượt xem: 32
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:33 pm - Lượt xem: 70
 • Điểm thi ÔĐHTĐ lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:32 pm - Lượt xem: 38
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH-HL lần 1 ngày 25/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:41 am - Lượt xem: 125
 • Điểm thi NMĐ lớp 18CH-HL lần 1 ngày 24/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:40 am - Lượt xem: 129
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH-HL lần 1 ngày 20/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:39 am - Lượt xem: 106
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:24 am - Lượt xem: 122
 • Điểm thi LĐ lớp 17CH-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:14 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ-HL lần 1 - Ngày: June 23, 2020, 10:31 am - Lượt xem: 239
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ-HL lần 1 - Ngày: June 23, 2020, 10:28 am - Lượt xem: 170
 • Điểm thi QLSC lớp 19SQ1A lần 1 - Ngày: June 12, 2020, 2:50 pm - Lượt xem: 100
 • Điểm thi LĐ lớp 19SQ1A lần 1 - Ngày: June 12, 2020, 2:50 pm - Lượt xem: 114
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:49 pm - Lượt xem: 112
 • Điểm thi NMĐ lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:48 pm - Lượt xem: 130
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:47 pm - Lượt xem: 184
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ1A lần hai - Ngày: June 12, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 96
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ1A lần hai - Ngày: June 12, 2020, 11:56 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ1A lần 1 - Ngày: June 3, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 154
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ1A lần 1 - Ngày: June 3, 2020, 9:08 am - Lượt xem: 132
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 16TH-HL lần hai - Ngày: June 3, 2020, 9:06 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần hai - Ngày: June 3, 2020, 9:04 am - Lượt xem: 69
 • Điểm thi NLTT lớp 17CH1A-D lần hai - Ngày: May 19, 2020, 4:18 pm - Lượt xem: 125
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CT1A lần hai - Ngày: May 19, 2020, 4:17 pm - Lượt xem: 78
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: February 18, 2020, 9:43 am - Lượt xem: 419
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH1A-D Lần 1 - Ngày: February 18, 2020, 9:42 am - Lượt xem: 226
 • Điểm thi NLTT lớp 17CH1A-D lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:15 am - Lượt xem: 348
 • Điểm thi VHT lớp 17CE-HL lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:13 am - Lượt xem: 177
 • Điểm thi VHT lớp 17CT1A lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:12 am - Lượt xem: 159
 • Điểm thi NMĐ lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:10 am - Lượt xem: 227
 • Điểm thi BVRL lớp 17CE-HL lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 187
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 17CE-HL lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:08 am - Lượt xem: 187
 • Điểm thi ÔĐHTĐ lớp 17CĐ1A-B lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:06 am - Lượt xem: 115
 • Điểm thi SCADA lớp 17CH1A-D lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:04 am - Lượt xem: 219
 • ĐIỂM THI LD LỚP 18CH-HL LẦN 1 - Ngày: December 16, 2019, 4:07 pm - Lượt xem: 396


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 21st of October 2020 - Lượt truy cập: