Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Danh sách các giáo viên phụ trách môn học:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN HỌC

1

Nguyễn Nhật Tân Trưởng khoa Kỹ thuật điện, Máy điện, An toàn điện

2

Nguyễn Tấn Tài Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện, Đo lường điện

3

Nguyễn Văn Lâm Trưởng bộ môn Máy điện Kỹ thuật điện, Máy điện, An toàn điện

4

Hoàng Thiện Kim Giáo viên cao cấp Kỹ thuật điện, Kiểm toán năng lượng

5

Nguyễn Hùng Giảng viên Máy điện, An toàn điện, Đo lường điện

6

Trần Thị Thanh Vân Giảng viên Kỹ thuật điện, Máy điện, Vật liệu điện

7

Nguyễn Thanh Hiệp Giảng viên Kỹ thuật điện, Máy điện, An toàn điện

8

Tô Trí Thức Giảng viên Kỹ thuật điện, Vật liệu điện, An toàn điện

9

Trần Minh Sơn Giảng viên Vật liệu điện, An toàn điện, Đo lường điện

10

Nguyễn Ngọc Học Giảng viên Kỹ thuật điện, Đo lường điện

11

Nguyễn Nhân Lập Giảng viên Kỹ thuật điện, Vật liệu điện, An toàn điện, Đo lường điện

12

Võ Đức Nhu Giảng viên Máy điện, An toàn điện, Đo lường điện

13

Huỳnh Hữu Tài Giảng viên Máy điện, An toàn điện

14

Lê Thị Thanh Giảng viên Tiếng Anh kỹ thuật

15

Đinh Thị Thương Giảng viên Kỹ thuật điện

16

Lê Nguyễn Hòa Bình Giảng viên Kỹ thuật điện, Máy điện, Tiếng Anh kỹ thuật

17

Nguyễn Ngọc Long Giảng viên Vật liệu điện

18

Bùi Thị Thùy Trâm Thư ký giáo vụ

Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 6257 - 0.01 MB
  • Danh sách các giáo viên và môn học - Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 6257
  • Các phòng thí nghiệm - Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 1996
  • Giới thiệu về khoa KTCS - Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 2765


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 18th of January 2018 - Lượt truy cập: