Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 23, 2021, 3:49 pm - Lượt xem: 33 - 0.42 MB
 • Đề cương chi tiết môn Tin học bậc Trung cấp - Ngày: September 23, 2021, 3:51 pm - Lượt xem: 38
 • Đề cương chi tiết môn Tiếng anh bậc Trung cấp - Ngày: September 23, 2021, 3:50 pm - Lượt xem: 32
 • Đề cương chi tiết môn Pháp luật bậc Trung cấp - Ngày: September 23, 2021, 3:49 pm - Lượt xem: 32
 • Đề cương chi tiết môn Giáo dục thể chất bậc Trung cấp - Ngày: September 23, 2021, 3:49 pm - Lượt xem: 33
 • Đề cương chi tiết môn Chính trị bậc Trung cấp - Ngày: September 23, 2021, 3:48 pm - Lượt xem: 17
 • Đề cương chi tiết môn Tiếng anh kỹ thuật bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:47 pm - Lượt xem: 19
 • Đề cương chi tiết môn Tiếng anh 2 bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:47 pm - Lượt xem: 21
 • Đề cương chi tiết môn Tiếng anh 1 bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:46 pm - Lượt xem: 17
 • Đề cương chi tiết môn Khí cụ điện bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:45 pm - Lượt xem: 22
 • Đề cương chi tiết môn An toàn điện bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:45 pm - Lượt xem: 20
 • Đề cương chi tiết môn Tin học bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:44 pm - Lượt xem: 16
 • Đề cương chi tiết môn Pháp luật bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:43 pm - Lượt xem: 17
 • Đề cương chi tiết môn Giáo dục thể chất bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:41 pm - Lượt xem: 22
 • Đề cương chi tiết môn Chính trị bậc Cao đẳng - Ngày: September 23, 2021, 3:39 pm - Lượt xem: 23
 • De cuong on thi tot nghiep mon Mach Dien khoi Cao Dang - Ngày: December 4, 2015, 12:12 am - Lượt xem: 2084


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 1st of December 2021 - Lượt truy cập: