Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tai day

Ngày: February 16, 2017, 12:34 am - Lượt xem: 337
 • Điểm thi mạch điện 2 lớp 16CE1A-D lần1 - Ngày: December 11, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 124
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16CD1A,B lần1 - Ngày: December 8, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 168
 • Điểm thi máy điện lớp 16CT1A lần1 - Ngày: December 8, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 58
 • Điểm thi mạch 2 lớp 16CD1A,B lần2 - Ngày: December 8, 2017, 12:36 pm - Lượt xem: 125
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16CE1A-D lần1 - Ngày: December 8, 2017, 12:31 pm - Lượt xem: 261
 • Điểm thi Khí cụ điện lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:04 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi KTAT lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi KTD2 lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 1:01 am - Lượt xem: 58
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CH-HL lần2 - Ngày: November 27, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi KTCA lớp 15TH-HL lần1 - Ngày: November 7, 2017, 12:49 am - Lượt xem: 140
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE1A-E lần1 - Ngày: November 7, 2017, 12:48 am - Lượt xem: 357
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-Hl lần1 - Ngày: November 6, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 91
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH-HL lần1 - Ngày: November 6, 2017, 3:06 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH2A-HL lần1 - Ngày: November 6, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE-HL lần1 - Ngày: October 24, 2017, 2:15 pm - Lượt xem: 222
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ-HL lần1 - Ngày: October 19, 2017, 1:30 pm - Lượt xem: 122
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH2A lần1 - Ngày: October 17, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 62
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 17NQ-Tp lần2 - Ngày: October 17, 2017, 9:56 am - Lượt xem: 76
 • Điểm qu1 trình máy điện 2 lớp 15CE-HL - Ngày: October 16, 2017, 10:58 am - Lượt xem: 136
 • Điểm thi KTAT lớp 16NQ1A,B lần 2 - Ngày: September 28, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 113
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày: September 26, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 150
 • Điểm thi máy điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày: September 25, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: September 20, 2017, 8:09 am - Lượt xem: 83
 • Điểm thi Kỹ Thuật Điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: September 12, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 107
 • Điểm thi KTĐ lớp 17NQTP lần1 - Ngày: September 5, 2017, 12:58 pm - Lượt xem: 140
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CE1A-E lần2 - Ngày: August 31, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 473
 • Điểm thi ATĐ lớp 14CE-HL lần1 - Ngày: August 31, 2017, 8:55 am - Lượt xem: 157
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 24, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 144
 • Điểm thi ATĐ lớp 16CT1A lần2 - Ngày: August 24, 2017, 9:49 am - Lượt xem: 75
 • Điểm quá trình KTAT lớp 14CE-HL - Ngày: August 23, 2017, 9:47 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi KTAT lớp 16NQ1A,B lần1 - Ngày: August 23, 2017, 9:46 am - Lượt xem: 152
 • Điểm thi máy điện lớp 16NQ1A,B lần1 - Ngày: August 23, 2017, 9:44 am - Lượt xem: 177
 • Điểm thi KTĐ2 lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 22, 2017, 9:57 am - Lượt xem: 103
 • Điểm thi mạch điện lớp 16CT1A lần2 - Ngày: August 22, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 84
 • Điểm thi KTCA lớp 15TH1A-D lần2 - Ngày: August 22, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-HL lần2 - Ngày: August 21, 2017, 8:14 am - Lượt xem: 115
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ1D lần2 - Ngày: August 18, 2017, 10:33 am - Lượt xem: 139
 • Điểm thi KTAT lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 18, 2017, 10:28 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi KTAT lớp 16TN1A lần2 - Ngày: August 18, 2017, 10:26 am - Lượt xem: 67


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 12th of December 2017 - Lượt truy cập: