Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Dowload tai day

Ngày: February 21, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 233
 • Diem thi VLD lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 28, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 0
 • Diem thi ATD lop 14CE1A-H lan1 - Ngày: March 28, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 1
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan2 - Ngày: March 22, 2017, 12:54 am - Lượt xem: 22
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1A-C lan2 - Ngày: March 13, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 114
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan2 - Ngày: March 10, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 65
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 10, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 137
 • Diem thi KTD lop 16Th2A lan1 - Ngày: March 9, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 43
 • Diem thi mach dien 1 lop 15CE-HL lan2 - Ngày: March 6, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 264
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 6, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 98
 • Diem thi KTAT lop 16TH2A lan1 - Ngày: February 28, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 85
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 21, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 233
 • Diem thi may dien 1 lop 15TH-HL lan2 - Ngày: February 16, 2017, 12:34 am - Lượt xem: 212
 • Diem thi vat lieu dien lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:33 am - Lượt xem: 155
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:31 am - Lượt xem: 100
 • Diem thi TAKT lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:49 am - Lượt xem: 368
 • Diem thi TAKT lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:48 am - Lượt xem: 164
 • Diem thi vat lieu dien lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 135
 • Diem thi mach dien 2 lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:44 am - Lượt xem: 153
 • Diem thi Do luong dien lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 235
 • Diem thi Do luong dien lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:40 am - Lượt xem: 87
 • Diem thi may dien lop 15CT1A lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:38 am - Lượt xem: 50
 • Diem thi may dien 1 lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 338
 • Diem thi may dien 1 lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 115
 • Diem thi mach dien 2 lop 15Ce1A-E lan2 - Ngày: January 18, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 448
 • Diem thi KTD2 lop 15TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:49 am - Lượt xem: 119
 • Diem thi Do luong dien lop 14TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:48 am - Lượt xem: 72
 • Diem thi KTCA lop 14TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:45 am - Lượt xem: 60
 • Diem thi mach dien 1 lop 15CE-HL lan1 - Ngày: January 6, 2017, 12:56 am - Lượt xem: 574
 • Diem thi May dien 2 lop 15TH1A-C lan1 - Ngày: December 29, 2016, 3:37 am - Lượt xem: 256
 • Diem thi KTCA lop 14NQ-HL lan1 - Ngày: December 26, 2016, 3:00 am - Lượt xem: 94
 • Diem thi do luong dien lop 15NQ-HL lan1 - Ngày: December 26, 2016, 2:57 am - Lượt xem: 65
 • Diem thi KTCA lop 14CE1A-H lan2 - Ngày: December 26, 2016, 2:54 am - Lượt xem: 377
 • Diem thi TAKt lop 15Cđ1A,B lan1 - Ngày: December 23, 2016, 3:57 am - Lượt xem: 205
 • Diem thi KTĐĐC lop 16TN-HL lan1 - Ngày: December 22, 2016, 2:24 am - Lượt xem: 109
 • Diem thi TAKT lop 15CE1A-E lan1 - Ngày: December 22, 2016, 2:22 am - Lượt xem: 501
 • Diem thi Do luong dien lop 15CE1A-E lan1 - Ngày: December 20, 2016, 3:12 am - Lượt xem: 356
 • Diem QT mach 1 lop 15CH-HL thay Huynh Huu Tai - Ngày: December 19, 2016, 5:56 am - Lượt xem: 255
 • Diem thi may dien1 lop 15TH-HL lan1 - Ngày: December 19, 2016, 2:07 am - Lượt xem: 223
 • Diem thi Do luong dien lop 14TH-HL lan1 - Ngày: December 16, 2016, 6:56 am - Lượt xem: 99
 • Diem thi KTCA lop 14TH-HL lan1 - Ngày: December 16, 2016, 6:55 am - Lượt xem: 93


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.