Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tai day

Ngày: March 6, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 142
 • Điểm thi KTCA lớp 15TH1A-D lần1 - Ngày: June 22, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 186
 • Điểm thi An toàn điện lớp 14CE1A-H lần 2 - Ngày: June 20, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 414
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 15CH-HL lần1 - Ngày: June 16, 2017, 1:30 am - Lượt xem: 190
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-HL lần 1 - Ngày: June 16, 2017, 1:28 am - Lượt xem: 124
 • Điểm thi mạch điện 2 lớp 15CH-HL lần1 - Ngày: June 13, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 253
 • Điểm quá trình TAKT lớp 15CH-HL - Ngày: June 12, 2017, 8:54 am - Lượt xem: 165
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH1A-D lần 1 - Ngày: June 12, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 216
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH-HL lần 1 - Ngày: June 9, 2017, 5:48 am - Lượt xem: 194
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15CH_HL lan1 - Ngày: June 9, 2017, 5:46 am - Lượt xem: 130
 • Điểm thi TAKT lớp 15CT1A lần 1 - Ngày: June 1, 2017, 7:25 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ1A-C lần 1 - Ngày: May 23, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 214
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CĐ1A,B lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 274
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE1A-E lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 455
 • Điểm quá trình mạch điện 2 lớp 15CH-HL lớp Cô Học - Ngày: May 15, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 275
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:22 pm - Lượt xem: 56
 • Điểm thi máy điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:20 pm - Lượt xem: 51
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan2 - Ngày: April 28, 2017, 5:24 am - Lượt xem: 145
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 19, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 67
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan3 - Ngày: April 14, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 77
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 12, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 113
 • Diem thi KTAT lop 16TN1A lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:05 am - Lượt xem: 72
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:03 am - Lượt xem: 290
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 31, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 200
 • Diem thi VLD lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 28, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 129
 • Diem thi ATD lop 14CE1A-H lan1 - Ngày: March 28, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 760
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan2 - Ngày: March 22, 2017, 12:54 am - Lượt xem: 104
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1A-C lan2 - Ngày: March 13, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 189
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan2 - Ngày: March 10, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 109
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 10, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 199
 • Diem thi KTD lop 16Th2A lan1 - Ngày: March 9, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 133
 • Diem thi mach dien 1 lop 15CE-HL lan2 - Ngày: March 6, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 362
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 6, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 142
 • Diem thi KTAT lop 16TH2A lan1 - Ngày: February 28, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 141
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 21, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 306
 • Diem thi may dien 1 lop 15TH-HL lan2 - Ngày: February 16, 2017, 12:34 am - Lượt xem: 266
 • Diem thi vat lieu dien lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:33 am - Lượt xem: 211
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:31 am - Lượt xem: 162
 • Diem thi TAKT lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:49 am - Lượt xem: 444
 • Diem thi TAKT lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:48 am - Lượt xem: 221
 • Diem thi vat lieu dien lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 175


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of June 2017 - Lượt truy cập: