Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tai day

Ngày: April 28, 2017, 5:24 am - Lượt xem: 106
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CĐ1A,B lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 192
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE1A-E lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 328
 • Điểm quá trình mạch điện 2 lớp 15CH-HL lớp Cô Học - Ngày: May 15, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:22 pm - Lượt xem: 30
 • Điểm thi máy điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:20 pm - Lượt xem: 16
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan2 - Ngày: April 28, 2017, 5:24 am - Lượt xem: 106
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 19, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 42
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan3 - Ngày: April 14, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 47
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 12, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 88
 • Diem thi KTAT lop 16TN1A lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:05 am - Lượt xem: 54
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:03 am - Lượt xem: 257
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 31, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 179
 • Diem thi VLD lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 28, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 101
 • Diem thi ATD lop 14CE1A-H lan1 - Ngày: March 28, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 712
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan2 - Ngày: March 22, 2017, 12:54 am - Lượt xem: 78
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1A-C lan2 - Ngày: March 13, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 162
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan2 - Ngày: March 10, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 94
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 10, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 186
 • Diem thi KTD lop 16Th2A lan1 - Ngày: March 9, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 90
 • Diem thi mach dien 1 lop 15CE-HL lan2 - Ngày: March 6, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 324
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan1 - Ngày: March 6, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 126
 • Diem thi KTAT lop 16TH2A lan1 - Ngày: February 28, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 119
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 21, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 276
 • Diem thi may dien 1 lop 15TH-HL lan2 - Ngày: February 16, 2017, 12:34 am - Lượt xem: 246
 • Diem thi vat lieu dien lop 16TH1A,B lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:33 am - Lượt xem: 188
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan1 - Ngày: February 16, 2017, 12:31 am - Lượt xem: 135
 • Diem thi TAKT lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:49 am - Lượt xem: 409
 • Diem thi TAKT lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:48 am - Lượt xem: 195
 • Diem thi vat lieu dien lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 158
 • Diem thi mach dien 2 lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:44 am - Lượt xem: 185
 • Diem thi Do luong dien lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 268
 • Diem thi Do luong dien lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:40 am - Lượt xem: 114
 • Diem thi may dien lop 15CT1A lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:38 am - Lượt xem: 69
 • Diem thi may dien 1 lop 15CE1A-E lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 371
 • Diem thi may dien 1 lop 15CD1A,B lan2 - Ngày: February 15, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 136
 • Diem thi mach dien 2 lop 15Ce1A-E lan2 - Ngày: January 18, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 486
 • Diem thi KTD2 lop 15TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:49 am - Lượt xem: 143
 • Diem thi Do luong dien lop 14TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:48 am - Lượt xem: 106
 • Diem thi KTCA lop 14TH-HL lan2 - Ngày: January 13, 2017, 2:45 am - Lượt xem: 86
 • Diem thi mach dien 1 lop 15CE-HL lan1 - Ngày: January 6, 2017, 12:56 am - Lượt xem: 606


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 22nd of May 2017 - Lượt truy cập: