thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tại đây

Ngày: September 18, 2018, 10:46 am - Lượt xem: 290
 • Điểm thi TAKT lớp 17CH1A-D lần1 - Ngày: December 6, 2018, 2:48 pm - Lượt xem: 99
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 16CE-HL lần2 - Ngày: December 6, 2018, 2:46 pm - Lượt xem: 22
 • Điểm thi TAKT lớp 17CD1A,B lần1 - Ngày: November 30, 2018, 2:48 pm - Lượt xem: 177
 • Điểm thi KTCA lớp 17CH1A-D lần1 - Ngày: November 30, 2018, 2:46 pm - Lượt xem: 204
 • Điểm thi KTCA lớp 16CE1A-D lần1 - Ngày: November 1, 2018, 1:54 pm - Lượt xem: 371
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 16CE-HL lần1 - Ngày: November 1, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 256
 • Điểm thi KTCA lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: October 12, 2018, 7:56 am - Lượt xem: 75
 • Điểm thi mạch điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: October 4, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 95
 • Điểm thi mạch điện lớp 17Ch-Hl lần2 - Ngày: October 4, 2018, 2:17 pm - Lượt xem: 212
 • Điểm quá trình môn mạch điện lớp 17CH-HL - Ngày: September 18, 2018, 10:46 am - Lượt xem: 290
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16Th-Hl lần1 - Ngày: September 14, 2018, 8:39 am - Lượt xem: 99
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH-Hl lần1 - Ngày: September 11, 2018, 3:30 am - Lượt xem: 126
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: September 11, 2018, 2:38 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi mạch điện lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: September 10, 2018, 6:30 am - Lượt xem: 370
 • Điểm thi máy điện lớp 17CH1A-D lần2 - Ngày: August 23, 2018, 10:06 am - Lượt xem: 223
 • Điểm thi máy điện lớp 17CD1A,B lần 2 - Ngày: August 22, 2018, 7:56 am - Lượt xem: 149
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 17CH1A-D lần2 - Ngày: August 22, 2018, 7:54 am - Lượt xem: 133
 • Điểm thi KTAT lớp 17CH1A-D lần2 - Ngày: August 22, 2018, 7:52 am - Lượt xem: 117
 • Điểm thi KTCA lớp 17TQ1A lần2 - Ngày: August 22, 2018, 7:50 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 20, 2018, 8:33 am - Lượt xem: 102
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 17NQTP-HL lần1 - Ngày: August 20, 2018, 8:31 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi mạch điện lớp 17TQHL lần2 - Ngày: August 17, 2018, 9:27 am - Lượt xem: 111
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 17, 2018, 9:25 am - Lượt xem: 105
 • Điểm thi máy điện lớp 17CT1A lần2 - Ngày: August 17, 2018, 9:23 am - Lượt xem: 123
 • Điểm thi KTCA lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày: August 16, 2018, 1:36 pm - Lượt xem: 102
 • Điểm thi máy điện lớp 17TQ-HL lần2 - Ngày: August 16, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 73
 • Điểm thi KTD lớp 17NQTP-HL lần1 - Ngày: August 16, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 65
 • Điểm thi máy điện lớp 17NQTP-HL lần1 - Ngày: August 16, 2018, 1:30 pm - Lượt xem: 61
 • Điểm thi môn KTCA lớp 17TQ1A lần1 - Ngày: July 11, 2018, 8:15 am - Lượt xem: 141
 • Điểm thi KTAT lớp 17NQTP lần2 - Ngày: June 29, 2018, 1:33 am - Lượt xem: 117
 • Điểm thi TAKT lop 16CT1A lần2 - Ngày: June 29, 2018, 1:31 am - Lượt xem: 117
 • Diem thi may dien 2 lop 16CD1A,B lan2 - Ngày: June 22, 2018, 3:29 am - Lượt xem: 176
 • Diem thi an toan dien lop 15CE-HL lan2 - Ngày: June 22, 2018, 3:27 am - Lượt xem: 148
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16TH-HL lần2 - Ngày: June 19, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 193
 • Điểm thi máy điện lớp 17CE1A-D lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:14 am - Lượt xem: 334
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE-HL lần2 - Ngày: June 19, 2018, 2:11 am - Lượt xem: 208
 • Điểm thi KTAT lớp 17TQ-HL lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:09 am - Lượt xem: 178
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH1A,B lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:07 am - Lượt xem: 197
 • Điểm thi mạch điện lớp 17TQ-HL lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:06 am - Lượt xem: 136
 • Điểm thi KTAT lớp 17CE1A-D lần1 - Ngày: June 19, 2018, 2:04 am - Lượt xem: 214


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 10th of December 2018 - Lượt truy cập: