Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tại đây

Ngày: June 3, 2020, 9:19 am - Lượt xem: 226
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 7, 2020, 10:29 am - Lượt xem: 372
 • Điểm thi KTAT lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: September 3, 2020, 2:55 pm - Lượt xem: 312
 • Điểm thi KTAT lớp 19CB1A lần 1 - Ngày: September 1, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 246
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:50 am - Lượt xem: 274
 • Điểm thi KTCA lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:05 pm - Lượt xem: 240
 • Điểm thi KTCA lớp 18 cao đẳng học lại lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:02 pm - Lượt xem: 260
 • Điểm thi TAKT lớp 18cao đẳng học lại lần1 - Ngày: August 26, 2020, 4:00 pm - Lượt xem: 308
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CD-HL lần 1 - Ngày: August 20, 2020, 4:46 pm - Lượt xem: 268
 • Điểm quá trình TAKT lớp 18CD-HL - Ngày: August 20, 2020, 4:45 pm - Lượt xem: 314
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: August 19, 2020, 10:13 am - Lượt xem: 364
 • Điểm thi máy điện lớp 19CH,19CD lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:12 am - Lượt xem: 263
 • Điểm thi máy điện lớp 19CT,19CB lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:09 am - Lượt xem: 220
 • Điểm thi mạch điện lớp 19CD-HL lần 1 - Ngày: August 14, 2020, 2:30 pm - Lượt xem: 309
 • Điểm quá trình mạch điện lớp 19CD-HL - Ngày: August 10, 2020, 4:03 pm - Lượt xem: 295
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 2 - Ngày: June 26, 2020, 3:36 pm - Lượt xem: 276
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 1 - Ngày: June 26, 2020, 3:35 pm - Lượt xem: 263
 • Điểm thi máy điện lớp học lại lần 1 - Ngày: June 22, 2020, 4:59 pm - Lượt xem: 262
 • Điểm thi TAKT lớp 18Ch1A-D lần 2 phòng A05 - Ngày: June 8, 2020, 9:51 am - Lượt xem: 324
 • Điểm thi TAKT lớp 18CH1A-D lần 2 phòng A01 - Ngày: June 8, 2020, 9:49 am - Lượt xem: 268
 • Điểm thi mạch điện 19 cao đẳng 27/5 lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 198
 • Điểm thi mạch điện lớp 19 cao đẳng ngày 25/5 lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 173
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19TQ1A lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:19 am - Lượt xem: 226
 • Điểm thi kỹ thuật cao áp lớp 18CH lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:17 am - Lượt xem: 200
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 18CH lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:14 am - Lượt xem: 182
 • Điểm thi TAKT lớp 18CT1A lần1 - Ngày: February 10, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 247
 • Điểm thi TAKT lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: February 10, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 267
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 13, 2020, 4:31 pm - Lượt xem: 313
 • Điểm thi mạch điện lớp 19Cao đẳng lần1 - Ngày: January 13, 2020, 3:27 pm - Lượt xem: 422
 • Điểm thi KTĐ lớp TC-HL lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 232
 • Điểm thi KTAT lớp 18CT1A lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 326
 • Điểm thi KTCA lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:07 am - Lượt xem: 350
 • Điểm thi mạch điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:00 am - Lượt xem: 301
 • Điểm thi KTCA lớp TC-HL lần1 - Ngày: January 8, 2020, 4:33 pm - Lượt xem: 316
 • Điểm thi KTCA lớp CĐ-HL lần1 - Ngày: January 8, 2020, 4:30 pm - Lượt xem: 320
 • Điểm thi máy điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 7, 2020, 9:44 am - Lượt xem: 226
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: December 31, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 341
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: December 30, 2019, 3:11 pm - Lượt xem: 241
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: December 30, 2019, 11:28 am - Lượt xem: 258
 • Điểm thi TAKT lớp 18CD1A,B lần 1 - Ngày: December 30, 2019, 11:06 am - Lượt xem: 232
 • Điểm thi môn KTAT lớp 18Ch-HL lần1 - Ngày: December 18, 2019, 9:08 am - Lượt xem: 266


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 18th of January 2022 - Lượt truy cập: