Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tại đây

Ngày: August 20, 2020, 4:46 pm - Lượt xem: 345
 • Điểm thi CT 21TQ lần 2 - Ngày: July 12, 2022, 9:11 am - Lượt xem: 55
 • Điêm thi các môn CĐ HL - Ngày: July 12, 2022, 9:05 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi môn TA và môn PL 21TQ lần 2 - Ngày: July 12, 2022, 9:00 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi MĐ&KCĐ lớp 21CN1A lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi môn Máy điện lớp 21CH1ABC & lớp ghép lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 2:35 am - Lượt xem: 181
 • Điểm thi môn KTATĐ các lớp 21CH1ABC lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 2:28 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi đo lường điện lớp 21CĐ1A lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 2:20 am - Lượt xem: 72
 • Điểm thi PL lớp 21CĐ1A lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 2:14 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi PL lớp 21CN1A lần 1 - Ngày: July 12, 2022, 1:44 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi PL các lớp 21CH1ABC lần 1 - Ngày: July 8, 2022, 9:00 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi TA2 các lớp 21CH1ABC, 21CĐ1A & 21CN1A lần 1 - Ngày: July 8, 2022, 8:52 am - Lượt xem: 62
 • Điểm thi đo lường điện lớp 21TQ1A lần 1 - Ngày: July 8, 2022, 8:30 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi đo lường điện các lớp 21CH1ABC lần 1 - Ngày: July 8, 2022, 8:18 am - Lượt xem: 44
 • Điểm quá trình Máy điện lớp 21CH1BC - Ngày: July 8, 2022, 8:04 am - Lượt xem: 29
 • Điểm quá trình Kỹ thuật an toàn điện lớp 21CH1ABC - Ngày: July 8, 2022, 7:53 am - Lượt xem: 24
 • Điểm quá trình Pháp luật lớp 21CN1A - Ngày: July 8, 2022, 7:41 am - Lượt xem: 31
 • Điểm quá trình Thực tập Đo lường điện 20CH1A - Ngày: July 8, 2022, 7:37 am - Lượt xem: 26
 • Điểm quá trình môn TN máy điện lớp 20CH1AB - Ngày: July 8, 2022, 7:27 am - Lượt xem: 26
 • Điểm quá trình GDTC lớp 21CH1ABC - Ngày: July 8, 2022, 7:10 am - Lượt xem: 32
 • Điểm quá trình GDTC lớp 21CN1A - Ngày: July 8, 2022, 6:56 am - Lượt xem: 25
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 7, 2020, 10:29 am - Lượt xem: 462
 • Điểm thi KTAT lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: September 3, 2020, 2:55 pm - Lượt xem: 390
 • Điểm thi KTAT lớp 19CB1A lần 1 - Ngày: September 1, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 326
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:50 am - Lượt xem: 348
 • Điểm thi KTCA lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:05 pm - Lượt xem: 319
 • Điểm thi KTCA lớp 18 cao đẳng học lại lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:02 pm - Lượt xem: 333
 • Điểm thi TAKT lớp 18cao đẳng học lại lần1 - Ngày: August 26, 2020, 4:00 pm - Lượt xem: 384
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CD-HL lần 1 - Ngày: August 20, 2020, 4:46 pm - Lượt xem: 345
 • Điểm quá trình TAKT lớp 18CD-HL - Ngày: August 20, 2020, 4:45 pm - Lượt xem: 386
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: August 19, 2020, 10:13 am - Lượt xem: 453
 • Điểm thi máy điện lớp 19CH,19CD lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:12 am - Lượt xem: 332
 • Điểm thi máy điện lớp 19CT,19CB lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:09 am - Lượt xem: 287
 • Điểm thi mạch điện lớp 19CD-HL lần 1 - Ngày: August 14, 2020, 2:30 pm - Lượt xem: 384
 • Điểm quá trình mạch điện lớp 19CD-HL - Ngày: August 10, 2020, 4:03 pm - Lượt xem: 369
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 2 - Ngày: June 26, 2020, 3:36 pm - Lượt xem: 344
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 1 - Ngày: June 26, 2020, 3:35 pm - Lượt xem: 336
 • Điểm thi máy điện lớp học lại lần 1 - Ngày: June 22, 2020, 4:59 pm - Lượt xem: 328
 • Điểm thi TAKT lớp 18Ch1A-D lần 2 phòng A05 - Ngày: June 8, 2020, 9:51 am - Lượt xem: 391
 • Điểm thi TAKT lớp 18CH1A-D lần 2 phòng A01 - Ngày: June 8, 2020, 9:49 am - Lượt xem: 335
 • Điểm thi mạch điện 19 cao đẳng 27/5 lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 258


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: