Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

      Khoa Điện công nghiệp (ĐCN) nguyên là khoa Điện-Cơ trước đây, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy, học tập các ngành học, môn học thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp, Cơ khí và các ngành học mang tính song ngành điện- cơ như Nhiệt điện, Thủy điện. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, cải tiến phương pháp dạy và học liên quan đến các lĩnh vực trên.

1. Thông tin chung:
     Khoa Điện công nghiệp (ĐCN) nguyên là khoa Điện-Cơ trước đây, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy, học tập các ngành học, môn học thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp, Cơ khí và các ngành học mang tính song ngành điện- cơ như Nhiệt điện, Thủy điện. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, cải tiến phương pháp dạy và học liên quan đến các lĩnh vực trên.

2. Các môn học do Khoa Quản l‎ý:
    Các môn l‎ý thuyết (tất cả các ngành): Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật nhiệt, Nhà máy Thủy điện, Nhà máy nhiệt điện, L‎ý thuyết điều khiển tự động, Điều khiển logic và lập trình PLC, Kỹ thuật cảm biến, Công nghệ sản xuất điện, Điện tử công suất, Truyền động điện, Cung cấp điện. Các môn l‎ý thuyết (nhóm ngành kinh doanh): Lưới điện, Kỹ thuật điện đại cương, Cơ sở kỹ thuật điện. Đồ án môn học (tất cả các ngành): ĐAMH cung cấp điện. Các môn thực hành: Thực tập điện cơ bản, Thực tập cơ khí, Thực tập điều khiển bằng điện khí nén và Thủy lực, Thực tập đo lường Cơ-Nhiệt, Thực tập điện công nghiệp cơ bản và nâng cao, Kỹ thuật quấn dây máy điện, Thực tập máy điện, Chỉnh định điện kế.

3. Định hướng phát triển
 - Trở thành một trong các khoa mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện công nghiệp trong khối các trường có cùng ngành đào tạo.
 - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu của xã hội, hài lòng đơn vị sử dụng;
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập.

4. Liên hệ:
Điện thoại cố định: 08.22155669

Ngày: May 5, 2015, 6:39 am - Lượt xem: 1347
  • Giới thiệu về khoa Điện Công Nghiệp - Ngày: May 5, 2015, 6:39 am - Lượt xem: 1347


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: