Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 6, 2017, 3:23 am - Lượt xem: 210 - 0.15 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: December 11, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 3
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT CHO CÁC LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 6, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:37 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 5
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 3
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 3
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:32 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:31 am - Lượt xem: 11
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 17CD,CT,TQ; 16CHHL; 15CD - Ngày: November 29, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 27
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE - Ngày: November 29, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 9
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE - Ngày: November 29, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: November 22, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIỆN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: November 22, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:49 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:48 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 16, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:03 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CD1AB-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:00 am - Lượt xem: 10
 • THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH MẬU TUẤT 2018 CHO HSSV - Ngày: November 16, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL-L2 - Ngày: November 10, 2017, 3:53 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 15TH_HL-L1 - Ngày: November 9, 2017, 4:12 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:10 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A- L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:09 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:08 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: November 2, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 34
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN LTĐKTĐ-LỚP 15CE1A_E - Ngày: October 27, 2017, 2:42 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:23 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:22 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL - Ngày: October 13, 2017, 10:28 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN -LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 10, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LTĐKTĐ-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 6, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 32


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 12th of December 2017 - Lượt truy cập: