Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 6, 2017, 3:23 am - Lượt xem: 149 - 0.15 MB
 • KẾ HOẠCH PHÂN CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH HTĐ, ĐCN KHÓA CAO ĐẲNG KHÓA 2016 (16CE1A_E); CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN,QTKD(16CK1A) - Ngày: June 23, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: June 23, 2017, 1:42 am - Lượt xem: 5
 • Về việc điều chỉnh tên đề tài và giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 14CĐ - Ngày: June 22, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN LTĐKTĐ_ LỚP 15CH2A_L1 - Ngày: June 22, 2017, 1:51 am - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 5
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 5
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TĐĐ-15CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 19, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN ĐKLTPLC-15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 19, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HSSV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VKT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TTĐCN-15CE1A_E-L2 - Ngày: June 16, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 13
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VKT_17NQTP - Ngày: June 16, 2017, 5:40 am - Lượt xem: 23
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VKT_16TH1A,B - Ngày: June 16, 2017, 5:38 am - Lượt xem: 14
 • THÔNG BÁO V/V THỜI GIAN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 2014( 14CE, CV, CT,CK,CQ) - Ngày: June 14, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH THI MÔN VKT_ LỚP 15TH_HL- L1 - Ngày: June 9, 2017, 12:52 am - Lượt xem: 29
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 15CE1A-E_L2 - Ngày: June 8, 2017, 5:45 am - Lượt xem: 22
 • THÔNG BÁO THI LẠI TTĐCN_LỚP 15CE1A_E - Ngày: June 8, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 12
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - Ngày: March 27, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 119
 • TB V/V NỘP BÁO CÁO TT TỐT NGHIỆP KHÓA 14CĐ1 - Ngày: March 21, 2017, 2:59 am - Lượt xem: 91
 • 14CD1 -MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TT+HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO - Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 354
 • 16SH1B - DANH SACH THI PLC - 07h30 ngay 07.01.2017 - P.I02 - Ngày: January 6, 2017, 3:23 am - Lượt xem: 149
 • QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HSSV - Ngày: November 14, 2016, 3:32 am - Lượt xem: 248
 • TB V/V THỰC TẬP VÀ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CÁC LỚP CĐ KHÓA 2014 - Ngày: November 14, 2016, 3:31 am - Lượt xem: 174
 • LICH THI LẠI MÔN CĐĐK 14NQ1C,D,E - Ngày: September 12, 2016, 4:34 am - Lượt xem: 172
 • LỊCH KIỂM TRA LẠI VÀ DANH SÁCH LỚP 14NQ1-MÔN CĐĐK - Ngày: September 12, 2016, 4:33 am - Lượt xem: 154
 • KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_LỚP 12CĐ1A - Ngày: May 14, 2015, 5:15 am - Lượt xem: 625
 • HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP_LỚP 12CĐ1A - Ngày: May 14, 2015, 5:13 am - Lượt xem: 529


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of June 2017 - Lượt truy cập: