Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

cHÚ Ý: SV ĐI THỰC TẬP VỀ PHẢI NỘP LẠI: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP (1 SINH VIÊN HOẶC 1 NHÓM THỰC TẬP CHUNG CÔNG TY 1 BẢNG TỔNG HỢP). 2. 1 CUỐN BÁO CÁO THỰC TẬP: MỖI SV MỘT CUỐN. 3. 1 PHIẾU THỰC TẬP (ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI). 4. HỢP ĐỒNG THỰC TẬP (ĐỐI ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI).

Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 1056 - 0.06 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 2
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:36 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:35 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:34 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:33 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 17SN1A_L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: April 6, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 42
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BUỔI HỘI THẢO NÂNG CAO CƠ HỘI TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO HSSV - Ngày: April 4, 2018, 12:42 pm - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÒ HƠI-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: March 29, 2018, 3:58 pm - Lượt xem: 22
 • CÔNG VĂN XÁC ĐỊNH MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP NHIỆT ĐIỆN CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN-LỚP 17SN1A - Ngày: March 21, 2018, 3:17 pm - Lượt xem: 30
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: March 13, 2018, 4:18 am - Lượt xem: 86
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP17NQTP-L1 - Ngày: March 9, 2018, 2:13 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:12 am - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:11 am - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:31 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:29 am - Lượt xem: 116
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:28 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:27 am - Lượt xem: 139
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:26 am - Lượt xem: 90
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 23, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 179
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 1:15 pm - Lượt xem: 93
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 90
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 112
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CĐ; 16CE-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:29 am - Lượt xem: 105
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:28 am - Lượt xem: 77
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 73
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 77
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 64
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: January 9, 2018, 9:31 am - Lượt xem: 147
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 5, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 132
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:48 pm - Lượt xem: 269
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:47 pm - Lượt xem: 97
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 141
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 3, 2018, 8:35 am - Lượt xem: 138
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 3:21 pm - Lượt xem: 211


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 20th of April 2018 - Lượt truy cập: