Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

cHÚ Ý: SV ĐI THỰC TẬP VỀ PHẢI NỘP LẠI: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP (1 SINH VIÊN HOẶC 1 NHÓM THỰC TẬP CHUNG CÔNG TY 1 BẢNG TỔNG HỢP). 2. 1 CUỐN BÁO CÁO THỰC TẬP: MỖI SV MỘT CUỐN. 3. 1 PHIẾU THỰC TẬP (ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI). 4. HỢP ĐỒNG THỰC TẬP (ĐỐI ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI).

Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 1087 - 0.06 MB
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:03 am - Lượt xem: 9
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 11, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:18 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL-L1 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 (2) - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:16 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 5
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 5
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 7, 2018, 2:45 am - Lượt xem: 5
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: May 31, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:39 am - Lượt xem: 7
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHỐI SƠ CẤP 2017- 17SN1A - Ngày: May 31, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:26 pm - Lượt xem: 9
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 17, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 16
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D - Ngày: May 15, 2018, 8:56 am - Lượt xem: 14
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 15CĐ - Ngày: May 15, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 10, 2018, 12:24 am - Lượt xem: 18
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 17CH, 17CĐ, 17CT, 17TQ - Ngày: May 7, 2018, 6:33 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:14 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:13 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:12 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:11 am - Lượt xem: 24


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 18th of June 2018 - Lượt truy cập: