Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

cHÚ Ý: SV ĐI THỰC TẬP VỀ PHẢI NỘP LẠI: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP (1 SINH VIÊN HOẶC 1 NHÓM THỰC TẬP CHUNG CÔNG TY 1 BẢNG TỔNG HỢP). 2. 1 CUỐN BÁO CÁO THỰC TẬP: MỖI SV MỘT CUỐN. 3. 1 PHIẾU THỰC TẬP (ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI). 4. HỢP ĐỒNG THỰC TẬP (ĐỐI ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI).

Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 501 - 0.06 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:23 am - Lượt xem: 3
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:22 am - Lượt xem: 3
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 2
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL - Ngày: October 13, 2017, 10:28 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN -LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 10, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LTĐKTĐ-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 6, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 6, 2017, 1:24 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A- L1 - Ngày: October 3, 2017, 2:41 am - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 15CD1A,B_L1 - Ngày: October 3, 2017, 2:38 am - Lượt xem: 18
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO CÁC LỚP 15CE1A_E - Ngày: September 28, 2017, 9:54 am - Lượt xem: 16
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN VẼ KỸ THẬT-LỚP 17NQTP - Ngày: September 21, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 17
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VẼ KỸ THUẬT,CƠ KỸ THUẬT_17NQTP - Ngày: September 14, 2017, 3:19 pm - Lượt xem: 22
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 15CT1A - Ngày: September 14, 2017, 3:18 pm - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: September 12, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 30
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 15CĐ1A_B - Ngày: September 12, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 11, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: September 8, 2017, 3:24 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 16SH1_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:03 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E-L2 - Ngày: August 23, 2017, 2:16 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 29
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 18, 2017, 10:44 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN TT ĐCN_ LỚP 15CHHL_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 28
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP TCCN CQ NĂM 2016 NGÀNH NHIỆT ĐIỆN - Ngày: August 10, 2017, 4:31 pm - Lượt xem: 52
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:09 pm - Lượt xem: 47
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:07 pm - Lượt xem: 44
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 32
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 36
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐCN- LỚP 15THHL - Ngày: August 2, 2017, 4:14 pm - Lượt xem: 47
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16TH1A,B - Ngày: August 2, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 60
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CHHL_L1 - Ngày: July 19, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 36
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E -L1 - Ngày: July 13, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 57
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CUD_16CE1C,D - Ngày: July 6, 2017, 3:09 am - Lượt xem: 77
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:43 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:42 am - Lượt xem: 87
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2014 - Ngày: June 29, 2017, 10:57 am - Lượt xem: 44


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 21st of October 2017 - Lượt truy cập: