Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

cHÚ Ý: SV ĐI THỰC TẬP VỀ PHẢI NỘP LẠI: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP (1 SINH VIÊN HOẶC 1 NHÓM THỰC TẬP CHUNG CÔNG TY 1 BẢNG TỔNG HỢP). 2. 1 CUỐN BÁO CÁO THỰC TẬP: MỖI SV MỘT CUỐN. 3. 1 PHIẾU THỰC TẬP (ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI). 4. HỢP ĐỒNG THỰC TẬP (ĐỐI ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI).

Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 634 - 0.06 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 23, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 19
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 1:15 pm - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CĐ; 16CE-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:29 am - Lượt xem: 51
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:28 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 30
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 24
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: January 9, 2018, 9:31 am - Lượt xem: 33
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 5, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:48 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:47 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 3, 2018, 8:35 am - Lượt xem: 92
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 3:21 pm - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: December 28, 2017, 3:20 pm - Lượt xem: 61
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CD1A,B; 17CH1A_D - Ngày: December 28, 2017, 1:20 pm - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: December 27, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 61
 • THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 25, 2017, 10:58 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: December 11, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 44
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT CHO CÁC LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 6, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 55
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:37 am - Lượt xem: 58
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 52
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 46
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:32 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:31 am - Lượt xem: 52
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 17CD,CT,TQ; 16CHHL; 15CD - Ngày: November 29, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 95
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE - Ngày: November 29, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 59
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE - Ngày: November 29, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: November 22, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 78
 • DANH SÁCH HỌC VIỆN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 97
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 53
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: November 22, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:49 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 22, 2017, 8:48 am - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 16, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 65


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 24th of February 2018 - Lượt truy cập: