Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

cHÚ Ý: SV ĐI THỰC TẬP VỀ PHẢI NỘP LẠI: 1. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP (1 SINH VIÊN HOẶC 1 NHÓM THỰC TẬP CHUNG CÔNG TY 1 BẢNG TỔNG HỢP). 2. 1 CUỐN BÁO CÁO THỰC TẬP: MỖI SV MỘT CUỐN. 3. 1 PHIẾU THỰC TẬP (ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI). 4. HỢP ĐỒNG THỰC TẬP (ĐỐI ĐỐI VỚI SV ĐI THỰC TẬP BÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC, TRUYỀN TẢI).

Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 441 - 0.06 MB
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN TT ĐCN_ LỚP 15CHHL_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 3
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP TCCN CQ NĂM 2016 NGÀNH NHIỆT ĐIỆN - Ngày: August 10, 2017, 4:31 pm - Lượt xem: 14
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:09 pm - Lượt xem: 13
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:07 pm - Lượt xem: 8
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 8
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 9
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐCN- LỚP 15THHL - Ngày: August 2, 2017, 4:14 pm - Lượt xem: 16
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16TH1A,B - Ngày: August 2, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CHHL_L1 - Ngày: July 19, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E -L1 - Ngày: July 13, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 38
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CUD_16CE1C,D - Ngày: July 6, 2017, 3:09 am - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:43 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:42 am - Lượt xem: 45
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2014 - Ngày: June 29, 2017, 10:57 am - Lượt xem: 23
 • KẾ HOẠCH PHÂN CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH HTĐ, ĐCN KHÓA CAO ĐẲNG KHÓA 2016 (16CE1A_E); CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN,QTKD(16CK1A) - Ngày: June 23, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: June 23, 2017, 1:42 am - Lượt xem: 24
 • Về việc điều chỉnh tên đề tài và giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 14CĐ - Ngày: June 22, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN LTĐKTĐ_ LỚP 15CH2A_L1 - Ngày: June 22, 2017, 1:51 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 35
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TĐĐ-15CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 19, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 64
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN ĐKLTPLC-15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 19, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HSSV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VKT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TTĐCN-15CE1A_E-L2 - Ngày: June 16, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 37
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VKT_17NQTP - Ngày: June 16, 2017, 5:40 am - Lượt xem: 40
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VKT_16TH1A,B - Ngày: June 16, 2017, 5:38 am - Lượt xem: 31
 • THÔNG BÁO V/V THỜI GIAN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 2014( 14CE, CV, CT,CK,CQ) - Ngày: June 14, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH THI MÔN VKT_ LỚP 15TH_HL- L1 - Ngày: June 9, 2017, 12:52 am - Lượt xem: 54
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 15CE1A-E_L2 - Ngày: June 8, 2017, 5:45 am - Lượt xem: 37
 • THÔNG BÁO THI LẠI TTĐCN_LỚP 15CE1A_E - Ngày: June 8, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 35
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - Ngày: March 27, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 135
 • TB V/V NỘP BÁO CÁO TT TỐT NGHIỆP KHÓA 14CĐ1 - Ngày: March 21, 2017, 2:59 am - Lượt xem: 114
 • 14CD1 -MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TT+HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO - Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 441
 • 16SH1B - DANH SACH THI PLC - 07h30 ngay 07.01.2017 - P.I02 - Ngày: January 6, 2017, 3:23 am - Lượt xem: 175
 • QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HSSV - Ngày: November 14, 2016, 3:32 am - Lượt xem: 278
 • TB V/V THỰC TẬP VÀ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CÁC LỚP CĐ KHÓA 2014 - Ngày: November 14, 2016, 3:31 am - Lượt xem: 207
 • LICH THI LẠI MÔN CĐĐK 14NQ1C,D,E - Ngày: September 12, 2016, 4:34 am - Lượt xem: 206
 • LỊCH KIỂM TRA LẠI VÀ DANH SÁCH LỚP 14NQ1-MÔN CĐĐK - Ngày: September 12, 2016, 4:33 am - Lượt xem: 180


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 16th of August 2017 - Lượt truy cập: