Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 21, 2017, 2:59 am - Lượt xem: 115 - 0.08 MB
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 18, 2017, 10:44 am - Lượt xem: 0
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN TT ĐCN_ LỚP 15CHHL_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 7
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP TCCN CQ NĂM 2016 NGÀNH NHIỆT ĐIỆN - Ngày: August 10, 2017, 4:31 pm - Lượt xem: 16
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:09 pm - Lượt xem: 17
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:07 pm - Lượt xem: 11
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 11
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 11
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐCN- LỚP 15THHL - Ngày: August 2, 2017, 4:14 pm - Lượt xem: 18
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16TH1A,B - Ngày: August 2, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CHHL_L1 - Ngày: July 19, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E -L1 - Ngày: July 13, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 39
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CUD_16CE1C,D - Ngày: July 6, 2017, 3:09 am - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:43 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:42 am - Lượt xem: 48
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2014 - Ngày: June 29, 2017, 10:57 am - Lượt xem: 24
 • KẾ HOẠCH PHÂN CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH HTĐ, ĐCN KHÓA CAO ĐẲNG KHÓA 2016 (16CE1A_E); CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN,QTKD(16CK1A) - Ngày: June 23, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 58
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: June 23, 2017, 1:42 am - Lượt xem: 26
 • Về việc điều chỉnh tên đề tài và giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 14CĐ - Ngày: June 22, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN LTĐKTĐ_ LỚP 15CH2A_L1 - Ngày: June 22, 2017, 1:51 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 37
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TĐĐ-15CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 19, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 66
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN ĐKLTPLC-15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 19, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HSSV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VKT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TTĐCN-15CE1A_E-L2 - Ngày: June 16, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 39
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VKT_17NQTP - Ngày: June 16, 2017, 5:40 am - Lượt xem: 42
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VKT_16TH1A,B - Ngày: June 16, 2017, 5:38 am - Lượt xem: 34
 • THÔNG BÁO V/V THỜI GIAN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 2014( 14CE, CV, CT,CK,CQ) - Ngày: June 14, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 33
 • DANH SÁCH THI MÔN VKT_ LỚP 15TH_HL- L1 - Ngày: June 9, 2017, 12:52 am - Lượt xem: 57
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 15CE1A-E_L2 - Ngày: June 8, 2017, 5:45 am - Lượt xem: 39
 • THÔNG BÁO THI LẠI TTĐCN_LỚP 15CE1A_E - Ngày: June 8, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 36
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - Ngày: March 27, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 136
 • TB V/V NỘP BÁO CÁO TT TỐT NGHIỆP KHÓA 14CĐ1 - Ngày: March 21, 2017, 2:59 am - Lượt xem: 115
 • 14CD1 -MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TT+HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO - Ngày: March 3, 2017, 2:03 am - Lượt xem: 443
 • 16SH1B - DANH SACH THI PLC - 07h30 ngay 07.01.2017 - P.I02 - Ngày: January 6, 2017, 3:23 am - Lượt xem: 179
 • QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HSSV - Ngày: November 14, 2016, 3:32 am - Lượt xem: 279
 • TB V/V THỰC TẬP VÀ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CÁC LỚP CĐ KHÓA 2014 - Ngày: November 14, 2016, 3:31 am - Lượt xem: 209
 • LICH THI LẠI MÔN CĐĐK 14NQ1C,D,E - Ngày: September 12, 2016, 4:34 am - Lượt xem: 207


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: