Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 27, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 186 - 0.11 MB
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: March 13, 2018, 4:18 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP17NQTP-L1 - Ngày: March 9, 2018, 2:13 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:12 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:11 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:31 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:29 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:28 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:27 am - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:26 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 23, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 80
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 1:15 pm - Lượt xem: 59
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 58
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 75
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CĐ; 16CE-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:29 am - Lượt xem: 74
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:28 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 47
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 39
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: January 9, 2018, 9:31 am - Lượt xem: 59
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 5, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:48 pm - Lượt xem: 143
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:47 pm - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 84
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 3, 2018, 8:35 am - Lượt xem: 107
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 3:21 pm - Lượt xem: 117
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: December 28, 2017, 3:20 pm - Lượt xem: 76
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CD1A,B; 17CH1A_D - Ngày: December 28, 2017, 1:20 pm - Lượt xem: 73
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: December 27, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 81
 • THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 25, 2017, 10:58 am - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: December 11, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 60
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT CHO CÁC LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 6, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 195
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:37 am - Lượt xem: 77
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 58
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 4, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:32 am - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 30, 2017, 3:31 am - Lượt xem: 68
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 17CD,CT,TQ; 16CHHL; 15CD - Ngày: November 29, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 120


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 20th of March 2018 - Lượt truy cập: