Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:03 am - Lượt xem: 30
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 11, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:18 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL-L1 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 (2) - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:16 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 15
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 7, 2018, 2:45 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: May 31, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:39 am - Lượt xem: 19
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHỐI SƠ CẤP 2017- 17SN1A - Ngày: May 31, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:26 pm - Lượt xem: 18
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 17, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 26
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D - Ngày: May 15, 2018, 8:56 am - Lượt xem: 25
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 15CĐ - Ngày: May 15, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 10, 2018, 12:24 am - Lượt xem: 29
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 17CH, 17CĐ, 17CT, 17TQ - Ngày: May 7, 2018, 6:33 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:14 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:13 am - Lượt xem: 54


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 23rd of July 2018 - Lượt truy cập: