Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 14, 2017, 3:17 pm - Lượt xem: 4 - 0.13 MB
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN VẼ KỸ THẬT-LỚP 17NQTP - Ngày: September 21, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 1
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VẼ KỸ THUẬT,CƠ KỸ THUẬT_17NQTP - Ngày: September 14, 2017, 3:19 pm - Lượt xem: 4
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 15CT1A - Ngày: September 14, 2017, 3:18 pm - Lượt xem: 4
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 15CE1A_B - Ngày: September 14, 2017, 3:17 pm - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: September 12, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 10
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 15CĐ1A_B - Ngày: September 12, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 11, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: September 8, 2017, 3:24 pm - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 16SH1_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:03 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E-L2 - Ngày: August 23, 2017, 2:16 pm - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 15
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 18, 2017, 10:44 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN TT ĐCN_ LỚP 15CHHL_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 16
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP TCCN CQ NĂM 2016 NGÀNH NHIỆT ĐIỆN - Ngày: August 10, 2017, 4:31 pm - Lượt xem: 35
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:09 pm - Lượt xem: 32
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 10, 2017, 2:07 pm - Lượt xem: 28
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CƠ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 21
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN VẼ KỸ THUẬT_16NQHL - Ngày: August 9, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 20
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐCN- LỚP 15THHL - Ngày: August 2, 2017, 4:14 pm - Lượt xem: 31
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16TH1A,B - Ngày: August 2, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 44
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CHHL_L1 - Ngày: July 19, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E -L1 - Ngày: July 13, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 46
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN CUD_16CE1C,D - Ngày: July 6, 2017, 3:09 am - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:43 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL_L1 - Ngày: June 30, 2017, 3:42 am - Lượt xem: 73
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2014 - Ngày: June 29, 2017, 10:57 am - Lượt xem: 31
 • KẾ HOẠCH PHÂN CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH HTĐ, ĐCN KHÓA CAO ĐẲNG KHÓA 2016 (16CE1A_E); CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN,QTKD(16CK1A) - Ngày: June 23, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 87
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: June 23, 2017, 1:42 am - Lượt xem: 38
 • Về việc điều chỉnh tên đề tài và giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 14CĐ - Ngày: June 22, 2017, 8:41 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN LTĐKTĐ_ LỚP 15CH2A_L1 - Ngày: June 22, 2017, 1:51 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 45
 • DANH SACH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 15CĐ1A,B_L2 - Ngày: June 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TĐĐ-15CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 19, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 91
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN ĐKLTPLC-15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 19, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH HSSV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VKT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN TTĐCN-15CE1A_E-L2 - Ngày: June 16, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 52


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 23rd of September 2017 - Lượt truy cập: