Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: - Lượt xem:
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 16, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:03 am - Lượt xem: 2
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CD1AB-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN- 15CĐ1A,B- L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 16, 2017, 9:00 am - Lượt xem: 1
 • THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH MẬU TUẤT 2018 CHO HSSV - Ngày: November 16, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL-L2 - Ngày: November 10, 2017, 3:53 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 15TH_HL-L1 - Ngày: November 9, 2017, 4:12 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:10 am - Lượt xem: 6
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A- L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:09 am - Lượt xem: 5
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: November 9, 2017, 4:08 am - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: November 2, 2017, 1:26 am - Lượt xem: 24
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN LTĐKTĐ-LỚP 15CE1A_E - Ngày: October 27, 2017, 2:42 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:23 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NH_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:22 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: October 20, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 33
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL - Ngày: October 13, 2017, 10:28 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN -LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 10, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LTĐKTĐ-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 6, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 6, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 6, 2017, 1:24 am - Lượt xem: 33
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A- L1 - Ngày: October 3, 2017, 2:41 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 15CD1A,B_L1 - Ngày: October 3, 2017, 2:38 am - Lượt xem: 28
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO CÁC LỚP 15CE1A_E - Ngày: September 28, 2017, 9:54 am - Lượt xem: 31
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN VẼ KỸ THẬT-LỚP 17NQTP - Ngày: September 21, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 28
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MÔN VẼ KỸ THUẬT,CƠ KỸ THUẬT_17NQTP - Ngày: September 14, 2017, 3:19 pm - Lượt xem: 38
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 15CT1A - Ngày: September 14, 2017, 3:18 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: September 12, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 49
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ CHO CÁC LỚP 15CĐ1A_B - Ngày: September 12, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 11, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: September 8, 2017, 3:24 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 16SH1_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:03 am - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E-L2 - Ngày: August 23, 2017, 2:16 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 56
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 46
 • DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: August 21, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 40
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI LẦN 2 MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E - Ngày: August 18, 2017, 10:44 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:39 pm - Lượt xem: 55
 • DANH SÁCH HỌC SINH- SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN TT ĐCN_ LỚP 15CHHL_L2 - Ngày: August 14, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 41


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 17th of November 2017 - Lượt truy cập: