Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 11, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 78 - 0.17 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 17, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 17, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 7
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16CE1A_D - Ngày: May 15, 2018, 8:56 am - Lượt xem: 5
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 15CĐ - Ngày: May 15, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 10, 2018, 12:24 am - Lượt xem: 12
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 17CH, 17CĐ, 17CT, 17TQ - Ngày: May 7, 2018, 6:33 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:14 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:13 am - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:12 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:11 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KTAT&VSCN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:11 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:10 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 4, 2018, 3:09 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: April 27, 2018, 1:59 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: April 27, 2018, 1:58 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: April 27, 2018, 1:57 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: April 27, 2018, 1:56 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:36 am - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:35 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:34 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:33 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 17SN1A_L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: April 6, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 51
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BUỔI HỘI THẢO NÂNG CAO CƠ HỘI TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO HSSV - Ngày: April 4, 2018, 12:42 pm - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÒ HƠI-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: March 29, 2018, 3:58 pm - Lượt xem: 35
 • CÔNG VĂN XÁC ĐỊNH MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP NHIỆT ĐIỆN CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN-LỚP 17SN1A - Ngày: March 21, 2018, 3:17 pm - Lượt xem: 46
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: March 13, 2018, 4:18 am - Lượt xem: 113
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP17NQTP-L1 - Ngày: March 9, 2018, 2:13 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:12 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:11 am - Lượt xem: 47
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:31 am - Lượt xem: 71
 • DANH SÁCH HỌC DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:29 am - Lượt xem: 140
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:28 am - Lượt xem: 56


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 23rd of May 2018 - Lượt truy cập: