Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 112 - 0.68 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 2
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: April 18, 2018, 6:10 am - Lượt xem: 1
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:36 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:35 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:34 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:33 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_ LỚP 17SN1A_L1 - Ngày: April 6, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: April 6, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 42
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BUỔI HỘI THẢO NÂNG CAO CƠ HỘI TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO HSSV - Ngày: April 4, 2018, 12:42 pm - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÒ HƠI-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: March 29, 2018, 3:58 pm - Lượt xem: 23
 • CÔNG VĂN XÁC ĐỊNH MÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP NHIỆT ĐIỆN CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN-LỚP 17SN1A - Ngày: March 21, 2018, 3:17 pm - Lượt xem: 31
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: March 13, 2018, 4:18 am - Lượt xem: 87
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP17NQTP-L1 - Ngày: March 9, 2018, 2:13 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:12 am - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:11 am - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:31 am - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH HỌC DỰ THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:29 am - Lượt xem: 116
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:28 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:27 am - Lượt xem: 140
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 2, 2018, 6:26 am - Lượt xem: 90
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 23, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 179
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 1:15 pm - Lượt xem: 93
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: January 22, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 90
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP -LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: January 12, 2018, 1:10 pm - Lượt xem: 112
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI LẠI MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CĐ; 16CE-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:29 am - Lượt xem: 107
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:28 am - Lượt xem: 79
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 73
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 77
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: January 11, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 65
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN- LỚP 16CĐ1A,B; 16CE1A_D - Ngày: January 9, 2018, 9:31 am - Lượt xem: 148
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 5, 2018, 2:18 pm - Lượt xem: 133
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:48 pm - Lượt xem: 269
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:47 pm - Lượt xem: 99
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 5, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 142
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 3, 2018, 8:35 am - Lượt xem: 139
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 3:21 pm - Lượt xem: 212


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 22nd of April 2018 - Lượt truy cập: