thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 13, 2018, 4:18 am - Lượt xem: 203 - 0.18 MB
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: December 13, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 4
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 16CE1A_D -L2 - Ngày: November 28, 2018, 3:32 pm - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - LỚP 17CĐ1A,B - L1 - Ngày: November 22, 2018, 8:57 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 16CE_HL - L2 - Ngày: November 22, 2018, 8:57 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 21, 2018, 10:33 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2018, 1:46 pm - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH HỌC VIỆN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP_HL-L2 - Ngày: October 31, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:15 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:15 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:14 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:14 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:14 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: October 19, 2018, 2:06 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: October 18, 2018, 2:00 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 18, 2018, 1:59 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 18, 2018, 1:59 pm - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: October 18, 2018, 1:58 pm - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CE1A_D- L1 - Ngày: October 16, 2018, 8:19 am - Lượt xem: 45
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ KHỐI CAO ĐẲNG 2017 LỚP 17CT, 17CĐ - Ngày: October 15, 2018, 1:37 pm - Lượt xem: 31
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ LỚP 16CT1A, 16CĐ1A,B - Ngày: October 3, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CHHL-L2 - Ngày: September 27, 2018, 8:07 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CHHL-L2 - Ngày: September 27, 2018, 8:07 am - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CHHL-L2 - Ngày: September 27, 2018, 8:07 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: September 27, 2018, 8:06 am - Lượt xem: 40
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ-LỚP 16CE1A_D MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - Ngày: September 26, 2018, 8:11 am - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: August 27, 2018, 1:06 pm - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: August 27, 2018, 1:05 pm - Lượt xem: 53
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: August 27, 2018, 1:05 pm - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: August 10, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL-L2 - Ngày: August 6, 2018, 9:05 am - Lượt xem: 66
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP_HL-L1 - Ngày: August 6, 2018, 9:04 am - Lượt xem: 66
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CDHL-L1 - Ngày: August 6, 2018, 9:04 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: August 6, 2018, 9:04 am - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: August 6, 2018, 9:03 am - Lượt xem: 60
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CD1A_B-L2 - Ngày: August 6, 2018, 9:03 am - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CH1A_D-L2\ - Ngày: August 6, 2018, 9:03 am - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 95
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 80
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 84


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of December 2018 - Lượt truy cập: