Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 15, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 263 - 1.03 MB
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: October 17, 2017, 8:42 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 2:56 pm - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 16, 2017, 12:40 pm - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM MÔN CNĐK THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 16, 2017, 12:40 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 16, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN -LỚP 16CH6A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 9:52 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM MÔN PLC-LỚP 17SN1A_LM - Ngày: October 16, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CH6A - Ngày: October 13, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 13, 2017, 3:06 pm - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - Ngày: October 12, 2017, 3:53 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 11, 2017, 2:48 pm - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL - Ngày: October 11, 2017, 2:47 pm - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 11, 2017, 2:46 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM ĐAMH CUNG CẤP ĐIỆN -LỚP 16CHHL - Ngày: October 10, 2017, 1:17 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: October 9, 2017, 11:08 am - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 9, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 15CT1A - Ngày: October 5, 2017, 6:01 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 4, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 76
 • ĐIỂM MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 15CT1A - Ngày: October 3, 2017, 2:47 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A - Ngày: October 3, 2017, 2:46 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THỰC TẬP CHIẾU SÁNG-LỚP 16SH_HL - Ngày: October 2, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP-LỚP 16TN1A - Ngày: September 27, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: September 27, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: September 27, 2017, 3:06 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN GIA CÔNG CƠ KHÍ ( THỰC TẬP NGUỘI)-LỚP 17NQTP - Ngày: September 26, 2017, 2:05 pm - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A - Ngày: September 26, 2017, 12:42 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: September 21, 2017, 9:14 am - Lượt xem: 81
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16SH_HL-L1 - Ngày: September 20, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 20, 2017, 9:10 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 16CH_HL-L2 - Ngày: September 18, 2017, 3:03 pm - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN LỚP 17NQTP - Ngày: September 15, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 15, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16NQ1_HL - Ngày: September 12, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16SH_HL-L1 - Ngày: September 11, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1E - Ngày: September 6, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 76
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16TN1A_HL-L1 - Ngày: September 1, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16TN1A_HL-L1 - Ngày: September 1, 2017, 9:10 am - Lượt xem: 46
 • ĐIỂM MÔN ĐKLTPLC LỚP 16SH1A - Ngày: August 30, 2017, 4:36 pm - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16TN1A_HL - Ngày: August 30, 2017, 4:35 pm - Lượt xem: 48


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 21st of October 2017 - Lượt truy cập: