Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 181 - 0.5 MB
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: December 11, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP PLC-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: December 7, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-LỚP 15THHL - Ngày: December 6, 2017, 12:48 pm - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:47 pm - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 1, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16THHL-L1 - Ngày: December 1, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 29, 2017, 5:52 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A - Ngày: November 29, 2017, 5:52 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:52 am - Lượt xem: 234
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 15THHL-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:50 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 28, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 28, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP NGUỘI-LỚP 16TH1A,B - Ngày: November 28, 2017, 7:47 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B - Ngày: November 22, 2017, 5:44 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 22, 2017, 5:43 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E - Ngày: November 22, 2017, 2:41 am - Lượt xem: 295
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 21, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: November 17, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 108
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 16, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 15CE_HL - L2 - Ngày: November 16, 2017, 6:37 am - Lượt xem: 79
 • ĐIỂM MÔN GIA CÔNG CƠ KHÍ ( THỰC TẬP NGUỘI)-LỚP 16NQ_HL - Ngày: November 14, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH_HL - Ngày: November 14, 2017, 6:08 am - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: November 14, 2017, 6:08 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 13, 2017, 3:24 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: November 9, 2017, 5:41 am - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2017, 3:40 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B - Ngày: October 31, 2017, 2:47 am - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP NGUỘI-LỚP 16TH1B - Ngày: October 30, 2017, 1:54 am - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1D - Ngày: October 30, 2017, 1:53 am - Lượt xem: 106
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 15CE_HL - L1 - Ngày: October 26, 2017, 9:44 am - Lượt xem: 168
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 25, 2017, 1:42 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 15THNQ_HL-L1 - Ngày: October 25, 2017, 1:42 pm - Lượt xem: 62


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 12th of December 2017 - Lượt truy cập: