Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 120 - 0.5 MB
 • 14CĐ-ĐIỂM QUÁ TRÌNH KỸ NĂNG MỀM - Ngày: April 19, 2017, 6:32 am - Lượt xem: 38
 • 14CĐ1A,B ĐIỂM THI KỸ NĂNG MỀM VÀ ĐIỂM QUÁ TRÌNH KNM LỚP 14CĐ1A - Ngày: April 17, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 152
 • 16NQ1-ĐIÊM THI THI VKT-L2 - Ngày: April 12, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 79
 • 16NQ1-ĐIÊM THI THI CKT-L2 - Ngày: April 12, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 62
 • 16NQ1-DANH SACH THI THI CKT-L2 - Ngày: April 10, 2017, 5:54 am - Lượt xem: 41
 • 16TN1A -VE VIEC CUNG CAP SO DIEN THOAI VA HO KHAU (MỚI) - Ngày: March 30, 2017, 6:04 am - Lượt xem: 86
 • 14CĐ1A,B-ĐIỂM ĐỒ ÁN CCĐ - Ngày: March 30, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 125
 • 16TH1A,B-ĐIỂM THI CKT-L2 (NGÀY THI 21/03/2017) - Ngày: March 30, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 157
 • 16TN1A-DIEM TT NHAN THUC - Ngày: March 23, 2017, 8:08 am - Lượt xem: 53
 • 16TN1A-DIEM QT MON XLCT MT VA KTKPH - Ngày: March 23, 2017, 8:08 am - Lượt xem: 69
 • 16TH1A,B-DANH SACH THI CKT-L2 (NGÀY THI 21/03/2017) - Ngày: March 21, 2017, 3:05 am - Lượt xem: 56
 • 16CE1-ĐIỂM THI VKT-L2 - Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 120
 • 16NQ1-ĐIỂM THI VKT-L1 - Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 96
 • 14CD1-TĐĐ-L1 - Ngày: March 15, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 143
 • 15CH_HL-ĐIỂM THI CUD-L2 và 16NQ1 ĐIỂM THI CKT - Ngày: March 15, 2017, 8:42 am - Lượt xem: 290
 • 14CDD1-ĐIỂM THI KTCS-L1 - Ngày: March 15, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 206
 • 16TN1A-ĐIỂM QT VÀ ĐIỂM THI MÔN NMNĐ, TLHĐC - Ngày: March 14, 2017, 6:52 am - Lượt xem: 74
 • 15CĐ1A,B-ĐIỂM THI KTN-L2 - Ngày: March 13, 2017, 4:00 am - Lượt xem: 73
 • 16CE1-DANH SACH THI VKT-L2 - Ngày: March 13, 2017, 3:00 am - Lượt xem: 49
 • 15TH1-ĐIỂM THI LẠI LẦN 2 TTĐCN - Ngày: March 13, 2017, 2:21 am - Lượt xem: 99
 • 16SH1B-ĐIỂM THI PLC-L1 - Ngày: March 13, 2017, 2:20 am - Lượt xem: 104
 • 14CD1-DIEM THI VE DIEN-L1 - Ngày: March 10, 2017, 1:14 am - Lượt xem: 118
 • DANH SACH THI CKT 16NQ1 VA VĐ 14CĐ1 - Ngày: February 28, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 134
 • 15CHHL-DANH SACH THI CUD-L2 - Ngày: February 28, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 176
 • 15TH1A-C-LỊCH THI LẠI MÔN TTĐCN - Ngày: February 24, 2017, 4:25 am - Lượt xem: 94
 • DANH SACH THI KTCS,KNM LOP14CDD1A,B-VKT,CKT LOP 16NQA1,B- - Ngày: February 23, 2017, 9:08 am - Lượt xem: 211
 • CHÚ Ý: 15CHHL-LICH ON CUD ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 - Ngày: February 23, 2017, 1:12 am - Lượt xem: 143
 • DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP: 14CD1A,B - Ngày: February 22, 2017, 8:19 am - Lượt xem: 143
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TT TỐT NGHIỆP - Ngày: February 22, 2017, 8:09 am - Lượt xem: 96
 • 16CE1A-E: ĐIỂM QT HH VKT - Ngày: February 21, 2017, 1:24 am - Lượt xem: 365
 • CHÚ Ý: 15CHHL-LICH ON CUD ĐIỀU CHỈNH - Ngày: February 21, 2017, 1:19 am - Lượt xem: 122
 • 16NQ1A,B-LICH ON THI CKT VA VKT - Ngày: February 21, 2017, 1:13 am - Lượt xem: 61
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN TTĐCN: HỌC SINH THEO DÕI LỊCH THI CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ KHOA ĐCN TRONG THỜI GIAN TỚI. - Ngày: February 20, 2017, 7:18 am - Lượt xem: 99
 • 16CE1-ĐIỂM THI HHVKT-L1 - Ngày: February 20, 2017, 4:01 am - Lượt xem: 243
 • 14CD1A,B DANH SACH THI MON TRUYEN DONG DIEN -L1 - Ngày: February 17, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 97
 • 16TN1A-DIEM QUA TRINH MON LÒ HƠI-T.ÂN - Ngày: February 15, 2017, 8:39 am - Lượt xem: 90
 • 15CE1E-BẢNG ĐIỂM TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Ngày: February 15, 2017, 8:38 am - Lượt xem: 128
 • 16SH1B-DIEM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-L1 - Ngày: February 15, 2017, 8:37 am - Lượt xem: 128
 • 16SH1B-ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG - Ngày: February 15, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 98
 • LỊCH ÔN THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN_14CĐ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 48


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: