Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: May 17, 2017, 10:08 am - Lượt xem: 23 - 0.19 MB
 • 16SH1B-KỸ THUẬT AN TOÀN-L2 - Ngày: May 18, 2017, 11:29 am - Lượt xem: 18
 • 14CE1A,K- KỸ NĂNG MỀM-L2 - Ngày: May 18, 2017, 11:27 am - Lượt xem: 17
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP: CƠ ỨNG DỤNG_KHỐI LỚP 16CE1A,E- - Ngày: May 17, 2017, 10:18 am - Lượt xem: 37
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP:VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16CT1A - Ngày: May 17, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 10
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN TẬP :VẼ KỸ THUẬT- KHỐI LỚP 16TH1A,B- - Ngày: May 17, 2017, 10:14 am - Lượt xem: 14
 • 16SH1B-KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG-L2 - Ngày: May 17, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 16
 • 14CĐ1A,B-VẼ ĐIỆN-L2 - Ngày: May 17, 2017, 10:08 am - Lượt xem: 23
 • 14CĐ1A,B-KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-L2 - Ngày: May 17, 2017, 10:02 am - Lượt xem: 23
 • 15CE1A_CUNG CẤP ĐIỆN_L1 - Ngày: May 15, 2017, 3:15 pm - Lượt xem: 304
 • 15CĐ1A,B_ĐKLTPLC_L1 - Ngày: May 15, 2017, 3:11 pm - Lượt xem: 124
 • 15CĐ1A,B-LỊCH VÀ DANH SÁCH THI LẠI MÔN TTĐCB - Ngày: May 10, 2017, 3:42 pm - Lượt xem: 86
 • DANH SÁCH THI LỚP 15CĐ1A,B VÀ 15CT1A - Ngày: May 5, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 53
 • 16TN1A-ĐIỂM THI NMNĐ-L2 - Ngày: April 28, 2017, 8:34 am - Lượt xem: 40
 • 16TH6A- ĐIỂM THI CKT-L1 - Ngày: April 28, 2017, 8:33 am - Lượt xem: 35
 • 15CĐ-DANH SACH THI LPC-L1 - Ngày: April 28, 2017, 7:12 am - Lượt xem: 33
 • 15CĐ-DANH SACH MON THI CCĐ-L1 - Ngày: April 28, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 58
 • 14CĐ-DANH SACH THI L2 - Ngày: April 28, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 45
 • 14CĐ-ĐIỂM QUÁ TRÌNH KỸ NĂNG MỀM - Ngày: April 19, 2017, 6:32 am - Lượt xem: 79
 • 14CĐ1A,B ĐIỂM THI KỸ NĂNG MỀM VÀ ĐIỂM QUÁ TRÌNH KNM LỚP 14CĐ1A - Ngày: April 17, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 189
 • 16NQ1-ĐIÊM THI THI VKT-L2 - Ngày: April 12, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 95
 • 16NQ1-ĐIÊM THI THI CKT-L2 - Ngày: April 12, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 77
 • 16NQ1-DANH SACH THI THI CKT-L2 - Ngày: April 10, 2017, 5:54 am - Lượt xem: 51
 • 16TN1A -VE VIEC CUNG CAP SO DIEN THOAI VA HO KHAU (MỚI) - Ngày: March 30, 2017, 6:04 am - Lượt xem: 99
 • 14CĐ1A,B-ĐIỂM ĐỒ ÁN CCĐ - Ngày: March 30, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 141
 • 16TH1A,B-ĐIỂM THI CKT-L2 (NGÀY THI 21/03/2017) - Ngày: March 30, 2017, 2:56 am - Lượt xem: 172
 • 16TN1A-DIEM TT NHAN THUC - Ngày: March 23, 2017, 8:08 am - Lượt xem: 61
 • 16TN1A-DIEM QT MON XLCT MT VA KTKPH - Ngày: March 23, 2017, 8:08 am - Lượt xem: 85
 • 16TH1A,B-DANH SACH THI CKT-L2 (NGÀY THI 21/03/2017) - Ngày: March 21, 2017, 3:05 am - Lượt xem: 68
 • 16CE1-ĐIỂM THI VKT-L2 - Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 129
 • 16NQ1-ĐIỂM THI VKT-L1 - Ngày: March 17, 2017, 7:34 am - Lượt xem: 110
 • 14CD1-TĐĐ-L1 - Ngày: March 15, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 152
 • 15CH_HL-ĐIỂM THI CUD-L2 và 16NQ1 ĐIỂM THI CKT - Ngày: March 15, 2017, 8:42 am - Lượt xem: 305
 • 14CDD1-ĐIỂM THI KTCS-L1 - Ngày: March 15, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 217
 • 16TN1A-ĐIỂM QT VÀ ĐIỂM THI MÔN NMNĐ, TLHĐC - Ngày: March 14, 2017, 6:52 am - Lượt xem: 81
 • 15CĐ1A,B-ĐIỂM THI KTN-L2 - Ngày: March 13, 2017, 4:00 am - Lượt xem: 91
 • 16CE1-DANH SACH THI VKT-L2 - Ngày: March 13, 2017, 3:00 am - Lượt xem: 58
 • 15TH1-ĐIỂM THI LẠI LẦN 2 TTĐCN - Ngày: March 13, 2017, 2:21 am - Lượt xem: 108
 • 16SH1B-ĐIỂM THI PLC-L1 - Ngày: March 13, 2017, 2:20 am - Lượt xem: 115
 • 14CD1-DIEM THI VE DIEN-L1 - Ngày: March 10, 2017, 1:14 am - Lượt xem: 128
 • DANH SACH THI CKT 16NQ1 VA VĐ 14CĐ1 - Ngày: February 28, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 147


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 22nd of May 2017 - Lượt truy cập: