Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

SINH VIÊN NỘP BÀI PHÚC KHẢO TẠI KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 25/5/17

Ngày: May 18, 2017, 11:27 am - Lượt xem: 153 - 0.22 MB
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 24, 2018, 3:15 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 11:01 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN LỚP 16CEHL - Ngày: May 24, 2018, 9:17 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: May 23, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A_D-L1 - Ngày: May 23, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 8
 • ĐIỀM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 23, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 21, 2018, 2:03 pm - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -LỚP 17TQ1A - Ngày: May 21, 2018, 9:25 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: May 21, 2018, 9:24 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 21, 2018, 9:23 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 17CĐ1A - Ngày: May 21, 2018, 9:22 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:23 am - Lượt xem: 119
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:22 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:22 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:21 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:21 am - Lượt xem: 84
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:20 am - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: May 17, 2018, 1:20 am - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: May 17, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B_HL - Ngày: May 17, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 15, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LỚP 15CD_HL - Ngày: May 15, 2018, 9:10 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL - Ngày: May 15, 2018, 9:10 am - Lượt xem: 9
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CH6A-L1 - Ngày: May 14, 2018, 5:04 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CH6A - Ngày: May 14, 2018, 5:04 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN TUABIN-LỚP 17SN1A-L2 - Ngày: May 10, 2018, 12:21 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 10, 2018, 12:20 am - Lượt xem: 104
 • ĐIỂM MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: May 7, 2018, 6:43 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 7, 2018, 6:42 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM THI MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ-LỚP 17SN1A-L2 - Ngày: May 7, 2018, 6:41 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: May 7, 2018, 2:18 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 3, 2018, 2:35 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC-LỚP 15CT1A - Ngày: May 3, 2018, 2:34 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: May 3, 2018, 2:33 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC-LỚP 15CT1A - Ngày: April 27, 2018, 2:05 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: April 24, 2018, 7:12 am - Lượt xem: 272
 • ĐIỂM MÔN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-LỚP 17SN1A - Ngày: April 24, 2018, 7:12 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 20, 2018, 4:30 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 20, 2018, 4:30 am - Lượt xem: 92


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 26th of May 2018 - Lượt truy cập: