Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

MỌI Ý KIẾN PHẢN HỒI HV PHẢN ÁNH TẠI KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ngày: June 30, 2017, 12:47 am - Lượt xem: 41 - 0.7 MB
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A - Ngày: July 25, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP- LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: July 24, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 15CH2A-L1 - Ngày: July 24, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A,B - Ngày: July 24, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CĐĐK - LỚP 15NQ1C,D - Ngày: July 24, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 3
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG- LỚP 15CH2A - Ngày: July 24, 2017, 7:41 am - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16CHHL - Ngày: July 20, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 17NQTP -L1 - Ngày: July 12, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 80
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:49 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN ĐKLTPLC-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:48 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 16THHL- L1 - Ngày: July 10, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 133
 • ĐIỂM THI MÔN VKT-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: July 4, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN ĐKLTPLC- LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2017, 4:18 am - Lượt xem: 82
 • ĐIỂM THI VKT-LỚP 15THHL-L1 - Ngày: July 4, 2017, 4:16 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI TT ĐCN- LỚP 15CE1A_E- L2 - Ngày: July 3, 2017, 12:46 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP - Ngày: June 30, 2017, 12:47 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN_LỚP 15CT1A_L2 - Ngày: June 27, 2017, 8:07 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 27, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E - Ngày: June 27, 2017, 1:03 am - Lượt xem: 137
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL - Ngày: June 26, 2017, 4:28 am - Lượt xem: 95
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CT1A - Ngày: June 23, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- 15CE1A_E - L2 - Ngày: June 22, 2017, 5:44 am - Lượt xem: 171
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 5:58 am - Lượt xem: 90
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KHÍ CỤ ĐIỆN_L1 - Ngày: June 6, 2017, 8:21 am - Lượt xem: 136
 • 15CD1A- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:46 am - Lượt xem: 90
 • 15CD1B- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:44 am - Lượt xem: 93
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:41 am - Lượt xem: 187
 • 15CT1A- ĐIỂM THI TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:38 am - Lượt xem: 38
 • 17NQ_TP- ĐIỂM THI VẼ KỸ THUẬT-L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:35 am - Lượt xem: 207
 • 15TH1_HL -ĐIỂM THỰC TẬP ĐCN_HK3 - Ngày: June 2, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 111
 • 15CE1- ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ THI L1 - Ngày: May 30, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 93
 • ĐHVLVH_PHIẾU ĐIỂM THỰC TẬP NGUỘI - Ngày: May 30, 2017, 6:05 am - Lượt xem: 44
 • 16TN1A-ĐIỂM THI TUABIN-L2 - Ngày: May 29, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 50
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC - Ngày: May 29, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 90
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_L1 - Ngày: May 29, 2017, 3:56 am - Lượt xem: 84
 • 16TN1A-ĐIỂM THI XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI-L1 - Ngày: May 29, 2017, 3:47 am - Lượt xem: 52
 • 17NQ_TP-ĐIỂM QUÁ TRÌNH VẼ KỸ THUẬT - Ngày: May 29, 2017, 1:20 am - Lượt xem: 143
 • 16TN1A-Điểm thi LÒ HƠI- L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:17 am - Lượt xem: 48
 • 16TN1A-Điểm thi TĐH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:14 am - Lượt xem: 52
 • 16TN1A-Điểm thi THỦY LỰC HỌC-L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 48


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 26th of July 2017 - Lượt truy cập: