Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

HSSV NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TẠI KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 17/7/2017

Ngày: July 10, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 154 - 0.76 MB
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 16CH_HL-L2 - Ngày: September 18, 2017, 3:03 pm - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN LỚP 17NQTP - Ngày: September 15, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 15, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16NQ1_HL - Ngày: September 12, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16SH_HL-L1 - Ngày: September 11, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1E - Ngày: September 6, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 46
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16TN1A_HL-L1 - Ngày: September 1, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16TN1A_HL-L1 - Ngày: September 1, 2017, 9:10 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM MÔN ĐKLTPLC LỚP 16SH1A - Ngày: August 30, 2017, 4:36 pm - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16TN1A_HL - Ngày: August 30, 2017, 4:35 pm - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 16TN1A_HL - Ngày: August 30, 2017, 4:34 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E- L2 - Ngày: August 30, 2017, 4:21 pm - Lượt xem: 91
 • ĐIỂM MÔN TT ĐCN LỚP 15CD1A_B - Ngày: August 30, 2017, 4:09 pm - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 30, 2017, 10:32 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: August 29, 2017, 2:06 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B_L2 - Ngày: August 29, 2017, 9:57 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 16SH1B - Ngày: August 28, 2017, 9:50 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 16NQHL - Ngày: August 28, 2017, 9:49 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: August 28, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 16TN1A - Ngày: August 22, 2017, 11:30 am - Lượt xem: 67
 • ĐIỂM MÔN TT VHNMNĐ-LỚP 16TN1A - Ngày: August 21, 2017, 7:58 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP LỚP 15THHL-L2 - Ngày: August 18, 2017, 9:50 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH LÒ HƠI-TB_LỚP 16TN1A - Ngày: August 14, 2017, 4:57 pm - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: August 10, 2017, 10:26 am - Lượt xem: 81
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: August 10, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT -LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: August 10, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 65
 • ĐIỂM MÔN CHỈNH ĐỊNH ĐIỆN KẾ_LỚP 15NQ1A,B - Ngày: August 7, 2017, 8:58 am - Lượt xem: 115
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16THHL-L1 - Ngày: August 4, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E- L1 - Ngày: August 4, 2017, 1:27 pm - Lượt xem: 277
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A - Ngày: July 25, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP- LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: July 24, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 89
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 15CH2A-L1 - Ngày: July 24, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A,B - Ngày: July 24, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CĐĐK - LỚP 15NQ1C,D - Ngày: July 24, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 69
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG- LỚP 15CH2A - Ngày: July 24, 2017, 7:41 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16CHHL - Ngày: July 20, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 89
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 17NQTP -L1 - Ngày: July 12, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 118
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:49 am - Lượt xem: 82
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN ĐKLTPLC-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:48 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 16THHL- L1 - Ngày: July 10, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 154


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 19th of September 2017 - Lượt truy cập: