Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 4, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 56 - 0.08 MB
 • ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 16TN1A - Ngày: August 22, 2017, 11:30 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN TT VHNMNĐ-LỚP 16TN1A - Ngày: August 21, 2017, 7:58 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP LỚP 15THHL-L2 - Ngày: August 18, 2017, 9:50 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH LÒ HƠI-TB_LỚP 16TN1A - Ngày: August 14, 2017, 4:57 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: August 10, 2017, 10:26 am - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: August 10, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT -LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: August 10, 2017, 10:12 am - Lượt xem: 48
 • ĐIỂM MÔN CHỈNH ĐỊNH ĐIỆN KẾ_LỚP 15NQ1A,B - Ngày: August 7, 2017, 8:58 am - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CƠ KỸ THUẬT LỚP 16THHL-L1 - Ngày: August 4, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CH1A_E- L1 - Ngày: August 4, 2017, 1:27 pm - Lượt xem: 249
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A - Ngày: July 25, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 82
 • ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP- LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: July 24, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 15CH2A-L1 - Ngày: July 24, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH1A,B - Ngày: July 24, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 64
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CĐĐK - LỚP 15NQ1C,D - Ngày: July 24, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG- LỚP 15CH2A - Ngày: July 24, 2017, 7:41 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 16CHHL - Ngày: July 20, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 76
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 17NQTP -L1 - Ngày: July 12, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:49 am - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN ĐKLTPLC-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: July 12, 2017, 1:48 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP 16THHL- L1 - Ngày: July 10, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 146
 • ĐIỂM THI MÔN VKT-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: July 4, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 65
 • ĐIỂM THI MÔN ĐKLTPLC- LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2017, 4:18 am - Lượt xem: 106
 • ĐIỂM THI VKT-LỚP 15THHL-L1 - Ngày: July 4, 2017, 4:16 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM THI TT ĐCN- LỚP 15CE1A_E- L2 - Ngày: July 3, 2017, 12:46 am - Lượt xem: 88
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 17NQTP - Ngày: June 30, 2017, 12:47 am - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN_LỚP 15CT1A_L2 - Ngày: June 27, 2017, 8:07 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B_L1 - Ngày: June 27, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 16CE1A_E - Ngày: June 27, 2017, 1:03 am - Lượt xem: 190
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ KỸ THUẬT_LỚP 16THHL - Ngày: June 26, 2017, 4:28 am - Lượt xem: 110
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16CT1A - Ngày: June 23, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 83
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- 15CE1A_E - L2 - Ngày: June 22, 2017, 5:44 am - Lượt xem: 209
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 5:58 am - Lượt xem: 106
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KHÍ CỤ ĐIỆN_L1 - Ngày: June 6, 2017, 8:21 am - Lượt xem: 154
 • 15CD1A- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:46 am - Lượt xem: 100
 • 15CD1B- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:44 am - Lượt xem: 107
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:41 am - Lượt xem: 193
 • 15CT1A- ĐIỂM THI TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:38 am - Lượt xem: 47
 • 17NQ_TP- ĐIỂM THI VẼ KỸ THUẬT-L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:35 am - Lượt xem: 222
 • 15TH1_HL -ĐIỂM THỰC TẬP ĐCN_HK3 - Ngày: June 2, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 134


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 23rd of August 2017 - Lượt truy cập: