Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 30, 2017, 10:32 am - Lượt xem: 73 - 0.13 MB
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:38 pm - Lượt xem: 73
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B - Ngày: January 10, 2018, 3:37 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 147
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 87
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 88
 • ĐIỂM MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:02 am - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH6A - Ngày: January 8, 2018, 10:12 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A - Ngày: January 8, 2018, 9:15 am - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 4, 2018, 2:31 pm - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 10:10 am - Lượt xem: 130
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 28, 2017, 12:54 pm - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:50 pm - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 12:45 pm - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:43 pm - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 25, 2017, 11:00 am - Lượt xem: 174
 • ĐIỂM MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL - Ngày: December 25, 2017, 10:59 am - Lượt xem: 210
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A - Ngày: December 25, 2017, 10:59 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM MÔN BƠM, QUẠT, MÁY NÉN-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM MÔN CƠ HỌC CHẤT LƯU-LỚP 17SN1A - Ngày: December 22, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CD1A,B - Ngày: December 22, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 106
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L2 - Ngày: December 22, 2017, 8:14 am - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: December 22, 2017, 8:14 am - Lượt xem: 155
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 22, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & THIẾT BỊ ĐO -LỚP 16CT1A - Ngày: December 19, 2017, 10:44 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 15, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 46
 • ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 15, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A - Ngày: December 15, 2017, 1:26 pm - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỂN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 15, 2017, 1:25 pm - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM THI MÔN VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: December 14, 2017, 3:41 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN PLC-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: December 14, 2017, 3:38 pm - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG ĐIỆN & THIẾT BỊ ĐO-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 12, 2017, 3:41 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: December 11, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 78
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP PLC-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: December 7, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-LỚP 15THHL - Ngày: December 6, 2017, 12:48 pm - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:47 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 108


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: